Proč jste vlastně odvolali místostarostu pana Malinkoviče?
Zjistili jsme, že situace je již neúnosná a že dochází k ještě větším problémům než za starosty Štráchala. Pan Malinkovič měl úřad zklidnit, což se mu sice možná podařilo, ale úřad vůbec neřídil. Byl tu velký problém s ekonomikou. Doufám, že na poslední chvíli, za pět minut dvanáct, věci ovlivním tak, aby se vyřešily uspokojivě, a byla tak schválena účetní závěrka.

Jak jste převzala střekovský úřad?
Žádný předávací protokol nebyl, pan Malinkovič mi mezi dveřmi řekl, že tady někde nějaký leží. Rozpracované úkoly, nevyřešené věci, seznam termínovaných věcí, nic takového jsem nedostala.

Co tady na úřadě aktuálně chybí co se týká personálního obsazení?
Hlavně erudovaný tajemník, který má zkušenost s veřejnou správnou a je manažer. Mění se tu úředníci, není tu rada, je potřeba, aby sem přišel hotový tajemník a začal okamžitě pracovat. Učit se za pochodu věci, které tomu člověku nejsou blízké, je velice problematické.
Z původních úředníků na Střekově zůstala jen vedoucí finančního odboru, ostatní tři odbory jsou obsazené novými vedoucími, kteří jsou zkušení úředníci. Po této stránce tedy úřad funguje. Odchází nám ovšem velice šikovná vedoucí odboru správy a majetku. Proběhlo již výběrové řízení na její místo a zatím je to s otazníkem. Stejně jako výběrové řízení na nového tajemníka.

Jaká je podle vás příčina neustálého odchodu úředníků na Střekově?
Každý nový starosta přináší nový styl řízení a požadavků. Střekovský úřad byl asi přes pětadvacet let řízený takovým způsobem, že přijetí jakékoli změny bylo velice problematické. Když jsem byla radní, naivně jsem si třeba představovala, že dostanu materiál, který budu rozebírat pouze po obsahové stránce. A najednou jsem zjistila, že je v něm spousta chyb a musím si udělat velkou inventuru, abych se na základě mylných informací nedostala do problému se zákonem.
Zastupitelé, kteří jsou na obvodu služebně již delší čas, tak o materiálu nepochybují a spolu se stranickým hlediskem ho vždy schvalují. Mně osobně je jedno, kdo materiál předkládá. Pokud je právně správně a jsem přesvědčena o jeho pozitivním přínosu, zvednu ruku pro. Hledat za každou cenu politické důvody není přece v pořádku.

Starostky a starosta ostatních tří obvodů naznačili, že politické změny na obvodech mohou být provázané se zastupitelstvem v Ústí. Cítíte něco podobného na Střekově?
Nás je na Střekově sedm zastupitelů, kteří vystupujeme kompaktně. Jsme silný blok, ale potřebujeme ještě jeden hlas, aby se politická situace posunula dál. Vnímám, že i přesto, že jsou některé věci dobré, existuje na Střekově nějaká stranická direktiva, která lidem zřejmě zamezuje hlasovat pro určité věci. Je tedy dost možné, že jsou obvody a magistrát úzce provázané.

Někteří zastupitelé za PRO!Ústí naznačili, že by Střekov mohl být do budoucna odtržený od Ústí, stejně jako to kdysi udělaly Trmice. Co si o tomto záměru myslíte?
Pro Střekov by to bylo mnohem výhodnější. Jestli dostaneme prostředky na rozvoj, je odvislé od toho, jaké jsou politické dohody a jaké je složení na magistrátě. Jako ekonom vidím, že kdyby byl Střekov samostatný, mohl by mít roční rozpočet až 200 milionů korun. Samozřejmě jsou tu i věci, které by Střekov musel zabezpečit, jako dopravu, školství či zdravotnictví a pravděpodobně by se musel podělit i o dluhy města. Ústí by navíc přišlo o zhruba čtrnáct a půl tisíce obyvatel, a to by mělo taktéž dopad na celek, a tak je potřeba všechno zvážit. Ale i bez hluboké analýzy si myslím, že by převládaly plusy.

Čím konkrétně se vedle stabilizace úřadu zabýváte?
Aktuálně například kontrolou činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů. Když se převáděl majetek střekovských a svádovských hasičů na obvod dva vozy ze sboru střekovských hasičů a dva vozy ze Svádova nikde se neobjevila informace, v jakém jsou stavu. Dvě z těchto aut do dneška navíc převedena nejsou. Přestože jsem velitelem střekovských hasičů panem Bauerem byla přesvědčována, že je všechno v pořádku, opak byl pravdou. Vozy byly někdy z 80. let. Jak jsem se dozvěděla až z tisku, je zejména jeden z nich v zoufalém technickém stavu, následně by se tedy měly vynaložit vysoké finanční prostředky na jeho opravu. Před nedávnem, když jsem nastoupila jako pověřená zastupitelka, se náhle mělo převádět další auto, a to z Chlumce. To je staré asi čtyřicet let. Jelikož nebyl známý znalecký posudek a chyběla karta oprav, tak jsem materiál stáhla.

Jaký byl hlavní důvod?
Neměla jsem žádné informace. S ohledem na zkušenost, kterou jsem měla s panem Bauerem, jsem chtěla nejdříve předložit materiál, že je auto po technické stránce v pořádku a že nebudeme muset investovat do oprav. MO Střekov auto nezískal, ale podle ústní informace pana Bauera to není problém, hasiči si prý seženou jiné auto.