Vylít olej po vánočním fritování do záchodu se může zdát jako nejsnadnější způsob jeho likvidace. Ale takový odpad do kanalizace vůbec nepatří.

Do záchodu ne

Připomíná to Iveta Kardianová, mluvčí Severočeských vodáren a kanalizací.

„Tuky, fritovací oleje ani motorové do kanalizace nepatří. V kanalizační síti se přesto čas od času objevuje zvýšené množství takových látek a předmětů, které působí problémy. Nezodpovědnost některých domácností i firem způsobuje problémy při odvádění a čištění odpadních vod," uvedla Iveta Kardianová.

„Ohrožují samotné fungování kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin v kanalizaci podporují život různých živočichů. Odpad z kuchyňských drtičů zanáší kanalizaci usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až po jejich úplné ucpání," dodala mluvčí.

Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod. „Co do kanalizace nepatří, je určeno zákonem a všechny detaily mohou odběratelé najít v Kanalizačních řádech jednotlivých měst zveřejněných na webových stránkách společnosti www.scvk.cz," upozornila Iveta Kardianová.

Sběrný dvůr

Ve městě dosud nejsou v ulicích umístěny nádoby na odpadní tuky, kam by se olej z fritovacích hrnců mohl odkládat. „Lidé by jej neměli vylévat do odpadu nebo vhazovat do kontejneru, ale mohou olej odnést do sběrného dvora k ekologickému zpravování," doporučila Simona Heymerová, vedoucí odboru životního prostředí ústeckého magistrátu.

„Na likvidaci odpadních olejů včetně těch z fritování jsme připraveni. Sbíráme je ve sběrném dvoře v Krásném Březně a odebírá je od nás specializovaná firma," uvedl Zbyněk Matys, jednatel společnosti AVE Ústí nad Labem.

Společnost zajišťuje sběr odpadu také od restaurací a gastroprovozů. „Svážíme oleje a další gastroodpad od firem, které ho produkují ve velkém, a také ho předáváme ke zpracování," uvedl Zbyněk Matys.