V otřesných podmínkách v lokalitě Skřivánek přežívala se třemi dětmi - bez vody, bez elektřiny i bez záchodu. Sociálka (OSPOD) matce nakonec děti odebrala. Na případ upozornil Deník začátkem října.

Jak uvádí Šabatová, k odebrání nemuselo dojít, kdyby existovalo sociální bydlení. Stačilo prý, aby mělo město Ústí nad Labem k dispozici obecní byty pro občany, kteří se dostali do krizových životních situací.

„Tento případ je smutnou ukázkou toho, jak zbytečně dochází k zásahům do života dětí a rodin. O sociálním bydlení se už desítky let stále jen mluví a mluví, ale pořád ho nemáme, a tady vidíme, kam až to vede. Maminka s dětmi neměla kam jít, azylové domy byly plné, informace o krizovém bydlení žádné, proto s dětmi dočasně skončila v garáži. Kdyby měla vyhovující bydlení, nemuselo k takové situaci vůbec dojít,“ shrnuje ombudsmanka Anna Šabatová.

Šetřením zjistila, že pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí ústeckého magistrátu v práci s rodinou před a po odebrání dětí matce nepochybili. Výhrady však má k vlastnímu odebrání. Zákon totiž zakazuje, aby byly nedostatečné bytové a majetkové poměry jediným důvodem pro odebrání dětí z péče rodičů.

Ombudsmanka po prošetření věci dospěla k závěru, že i když v tomto konkrétním případě hrály roli i další skutečnosti, jako například infekční onemocnění dítěte vyžadující zvýšené nároky na hygienu, stěžejním důvodem odebrání byly nedostatečné bytové podmínky. „Kdyby rodina měla i jen základní, ale vyhovující bydlení, k odebrání dětí by nedošlo,“ míní Šabatová.

OSPOD se podle ombudsmanky snažil zabránit odebrání dětí tím, že zjišťoval volnou kapacitu azylových domů v širokém okolí.

Zároveň ale neměl k dispozici informace o možnostech krizového bydlení v jednotlivých městských obvodech. „Potvrdilo se to ve chvíli, kdy média začala informovat o odebrání dětí,“ uvedla Šabatová, která ocenila jednání místostarosty obvodu město Karla Karika.

Ten matce okamžitě nabídl krizový obecní byt, který nechal zřídit v roce 2015, když nastoupil do funkce. Určený je pro občany městského obvodu, kteří potřebují okamžitou a dočasnou pomoc s bydlením.

„Šlo o dočasné ubytování, poskytl jsem jim oblečení i hygienické potřeby. Dnes v obvodě město matka s dětmi dál žije, a to v úplně nově zrekonstruovaném sociálním bydlení, které patří soukromníkovi. Daří se jí dobře,“ reagoval Karika.

 „Díky jeho pomoci a poskytnutí bydlení může rodina zůstat pohromadě a žít v důstojných podmínkách. Nejvíce však oceňuji, že se místostarosta již dříve zasadil o pořízení tohoto krizového obecního bytu. V situaci, kdy stát není schopen řešit situaci se sociálním bydlením, je to jediná cesta, jak se o své občany starat,“ doplnila ombudsmanka, která současně doporučuje městu Ústí, aby si samospráva a OSPOD navzájem předávaly informace o potřebách občanů a možnostech obecního bydlení.

„Přispělo by to k řešení mnoha tíživých situací rodin s dětmi,“ dodává Šabatová.