Dobrovolníci dochází za pacienty na lůžka, kde s nimi tráví volný čas mezi ozařováním a chemoterapií. Nejčastěji si s pacienty povídají, hrají společenské hry nebo předčítají knihu.

OBAVY SVĚŘÍ SPÍŠE DOBROVOLNÍKŮM

Vzhledem k náročné léčbě dobrovolníci přispívají k psychosociální podpoře pacienta v období, kdy rodina chybí a nezřídka se pacient svěří se svými obavami spíše dobrovolníkům než rodině a lékařům. „Dobrovolníci jsou nedílnou součástí na našem oddělení," řekla vrchní sestra onkologického oddělení Jana Švandová.

Dobrovolníci se také uplatňují v mobilním hospici při Masarykově nemocnici, kdy ve spolupráci se zdravotníky tvoří tým a pomáhají těžce nemocným pacientům zůstat až do posledních chvil ve svém domácím prostředí a v kruhu rodiny.

„Péče o nevyléčitelně nemocného a umírajícího člověka je velmi náročná i pro nejbližší rodinu a dobrovolníci spolu s námi lékaři, sestrami, ošetřovateli, sociálními pracovníky, psychology a duchovními tvoří multidisciplinární hospicový tým,"uvedla Jana Dušánková, lékařka s atestací paliativní medicína.

DOCHÁZÍ I DO DALŠÍCH NEMOCNIC

Dobrovolnické centrum vytváří a poskytuje profesionální zázemí dobrovolníkům v nemocnicích. Dobrovolnický program Krajské zdravotní v roce 2006 navázal na činnost dobrovolnické kanceláře Masarykovy nemocnice.

Díky pozitivním ohlasům na dobrovolnickou práci v ústecké nemocnici začali kanceláře Dobrodruh rozvíjet svou činnost i do dalších odštěpných závodů Krajské zdravotní.

„Dobrovolník může být v mezích svých dovedností a schopností pro pacienta vítaným návštěvníkem, společníkem i pomocníkem," řekla Lenka Černá, ředitelka Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem.