Ivanu Sedláčkovou, jednu z obyvatelek ústeckého sídliště, nedávná oprava chodníku a zdi potěšila. Původní zeď z rozpadajícího se betonu totiž lákala sprejery a celkově kazila estetický dojem. „Stará zeď byla opravdu ošklivá a byla jsem ráda, že ji rekonstruovali. Nové panely, nový nátěr, celé to tady prokouklo. Ovšem sotva k tomu došlo, hned bylo nutno její část rozbořit. Mám pocit, že tady se něco opravuje pořád,“ konstatovala Sedláčková s tím, že oprava komplikuje průchod maminkám s kočárky.

Aktuální stavbu provádějí Severočeské vodovody a kanalizace. „Je pravda, že se tam objevila proluka v nově opraveném plotu, ale bohužel tuhle investiční akci nejsme schopni ovlivnit. Jde o dlouhodobý investiční záměr. Samozřejmě hlídáme, aby vše bylo provedeno řádně a uvedeno zpět do původního stavu, aby byli občané Neštěmic spokojení,“ řekl Tomáš Kraus, tajemník starostky městské části Neštěmice.

„Co se týče poškození, došlo jen k odstranění jednoho z panelů, čímž se posunul kousek chodníku, který byl o něj opřený,“ upřesnil Kraus. Terénní kontrola reportéra, který místo navštívil a fotograficky zdokumentoval, mu dává za pravdu.

Dva roky zpoždění

K aktuálnímu narušení zdi a chodníku ale vůbec nemuselo dojít. Přímo ve smlouvě z listopadu 2019, kterou uzavřely Severočeská vodárenská společnost (SVS) a Severočeské vodovody a kanalizace, je finální termín rekonstrukce vodovodu konec roku 2020. Pokud by tomu tak bylo, stavba by zasáhla ještě do staré, neopravené zdi. Nabrala však skluz.

„Při realizaci zakázky v roce 2020 došlo na části stavby k technickým a majetkoprávním komplikacím. Proto byla stavba přerušena a mezi investorem a zhotovitelem byl podepsán dodatek smlouvy o dílo,“ vysvětlil mluvčí SVS Mario Böhme a upřesnil, že finální termín dokončení rekonstrukce je plánován ke konci září 2022.

„Bylo by skvělé, kdyby to bylo co nejdříve a stavba moc nezasáhla do školního roku, právě tudy totiž chodí děti do školy,“ dodala Ivana Sedláčková.