Omezení se dotknou dopravy v pravé polovině dálnice mezi kilometry 2,5 až 12,8. Rozmisťování dopravního značení začne už tuto sobotu, 3. července ráno. "Provoz v novém režimu 2+1+1 jízdní pruh bude plně převeden do 12. července,“ uvedla Iveta Štočková, mluvčí společnosti Eurovia CS. Ta společně s firmou Strabag opravy pro Ředitelství silnic a dálnic provede.

Exit 9 Úžice bude zcela uzavřen, stejně tak na několik dní i odpočívka s benzinovou stanicí MOL, v jejímž okolí se bude povrch dálnice měnit. Objízdné trasy povedou přes okolní exity Zdiby a Nová Ves. „Práce jsou rozděleny do několika navazujících etap, kdy pro každou bude jiné vedení dopravy v místě. Popsané dopravní opatření bude platit do konce letošního července, následně se práce přesunou do rychlého pruhu pravé poloviny dálnice D8. A tak dojde ke zprovoznění exitu 9,“ sdělila Iveta Štočková.

Výživné na dítě.
Náhradní výživné startuje. Až tři tisíce měsíčně zaplatí místo rodičů stát

Pravá polovina dálnice mezi kilometry 3,2 až 12,8 má být opravena do konce letošního srpna. Pak začnou práce na levé polovině D8 ve směru na Prahu.

Součástí akce je kompletní rekonstrukce vrstev vozovky dálnice D8, nezbytné sanace podloží, odvodnění dálnice, oprava dilatací u mostů, vytvoření dvou odstavných zálivů na 6. kilometru a nové vodorovné dopravní značení. Hotovo má být za čtyři měsíce.