Zakázku objednalo město a bude stát zhruba 195 tisíc korun. Zničený městský erb nahradí novodobá kopie z umělého pískovce. Původní znak pochází z počátku minulého století a pro silnou zvětralost jej nebylo možné zachránit. V neutěšeném stavu se nacházel už v roce 2014 během restaurování vstupního portálu. „Pro nás je to v podstatě dar od města. Ten starý znak se už opravdu rozpadal,“ poznamenal ústecký arciděkan Miroslav Šimáček.