Velkoplošné opravy čekají povrchy silnice v úseku od křižovatky Masarykova, Stará, Sadová včetně prostoru křižovatky, po křižovatku Masarykovy a Šaldovy ulice. Práce budou prováděny za zachování provozu, především MHD včetně trolejbusové trati.

Případná krátkodobá omezení lze na silnici uvalit pouze o víkendech, a to až po projednání s dopravci. Práce jsou plánovány od 1. září do konce října.