Rozhodli tak na základě doporučení hodnotící komise. Zakázku získala společnost, která se umístila na prvním místě. Jde o společnost Strabag s nabídkovou cenou ve výši 887 429 korun bez DPH.

O zakázku projevilo zájem celkem devět uchazečů. Termín realizace opravy parkoviště je 15. května letošního roku.