„Je to, jako bychom postoupili z Nemocnice na kraji města do Ordinace v Růžové zahradě," charakterizoval rozdíl primář Karel Sláma. Rekonstrukce za 1,4 milionu korun probíhala za běžného provozu ambulancí. Odměnou je příjemné prostředí a přístrojové vybavení na vysoké úrovni.

„Máme k dispozici novou foniatrii a audiometrickou komoru, zcela nové je vybavení ambulancí a dalších ordinací. Do naší spádové oblasti patří na půl milionu lidí, vyšetřovat a léčit je nyní budeme v lepších podmínkách," dodal Karel Sláma.

„Snažíme se postupně modernizovat celou budovu, už se nám to povedlo na dětské klinice, nyní se dostalo na ORL a budeme v rekonstrukcích pokračovat," slíbil generální ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala.