V oblasti regionálního rozvoje cenu získal Zdeněk Chrdle, generální ředitel a jednatel společnosti AŽD Praha. Jeho přínos se projevil na rozsáhlé modernizaci železniční tratě Lovosice – Most, známé jako Švestková dráha. V oblasti sociální a zdravotní ocenění převzala Martina Chodacká, primářka dvou onkologických oddělení v ústecké Masarykově nemocnici a zároveň nově zmodernizovaného onkologického oddělení nemocnice v Chomutově.

Z oblasti kultury hejtman ocenil Jana Zástěru. Skladatele, badatele a dirigenta Hudby Hradní stráže a Policie České republiky. V oblasti vědy a výzkumu získal Cenu hejtmana Zdeněk Havel. Ten působí jako emeritní rektor Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a děkan fakulty zdravotnických studií na téže univerzitě.

Cenu udělovalo hejtmanství letoš už podeváté.