Vodohospodářské Člověče, nezlob se… jim umožní vydat se na cestu vody, z níž se nejdříve musí stát voda pitná, využitelná v domácnosti, abychom následně použitou vodu pustili do kanalizace, odvedli ji k vyčištění, a nakonec vrátili do přírody. 

Desítky škol v Ústeckém a Libereckém kraji tak již dostaly užitečný dárek, kterým je sada laboratorního vybavení pod názvem Bádání o vodě. Ta umožňuje žákům a studentům základních škol a gymnázií dozvědět se něco více o zajímavých vlastnostech vody a učitelům zase dává do ruky praktickou vyučovací pomůcku.

Laboratorní sady jsou připravené k pokusům s vodou. Tato laboratoř je ideálním doplňkem pro praktickou výuku při hodinách prvouky, chemie nebo fyziky. Vědomosti získané studiem si děti prohloubí praktickými chemickými pokusy, díky kterým pochopí, jak voda funguje a jak rozmanité vlastnosti má. Pokusy v sadě Bádání o vodě vytvořili studenti a učitelé Scholy Humanitas, přírodovědné školy v Litvínově se specializací v oboru ekologie.

Ilustrační foto.
Ve Varnsdorfu začne rekonstrukce vodovodu a kanalizace

„V sadě obsahující laboratorní sklo, základní chemikálie a další pomůcky, jsou návody na 25 pokusů a my doufáme, že obdarované školy vymyslí další a pomohou nám tak pomůcku rozšiřovat a dál vyvíjet,“ uvedl před časem mluvčí SVS Mario Böhme. Společnost podle jeho slov oslovila školy v Ústeckém a Libereckém kraji s nabídkou spolupráce. „Obvykle pořádáme jako SVS exkurze do vodárenských zařízení, přednášky či besedy o významu vody. Napadlo nás ale, že by bylo dobré dát školám doslova do ruky materiály a pomůcky, které by učitelé i žáci mohli využít při výuce chemie, biologie, vlastivědy. A tím pádem jsme přišli na sestrojení této sady,“ dodal Mario Böhme.

Skupina Severočeská voda

Skupina Severočeská voda je celek vzájemně provázaných, od sebe neoddělitelných společností:

Mateřskou společností je Severočeská vodárenská společnost a.s., která je vlastníkem vodohospodářské infrastruktury v Ústeckém a Libereckém kraji.

Druhým členem je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., která je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury.

Třetí společností je Severočeská servisní a.s., která zajišťuje servis vodohospodářského zařízení.

Dalšími členy Skupiny jsou společnosti Mateotech a.s. zajišťující ICT servis, Mateo Solutions a.s. soustřeďující se na technický rozvoj, kaly a stavební činnost, IoT. Water a.s. se zaměřením na smart technologie.