„Máme k dispozici geodetické zaměření celé stavby, které se dělalo formou speciálního 3D skenování. Předáme ho církvi jako majiteli kostela a architektovi Martinu Rajnišovi, který na základě toho zpracuje architektonickou studii," řekl programový manažer ÚKN Petr Veselý.

150 SCHODŮ

Nadaci se podařilo na zaplacení důležitých dokumentů sloužících pro stavební řízení vybrat peníze od podnikatelských mecenášů.

„Adresně jsme zatím oslovili dvanáct dárců a vybrali jsme zhruba čtvrt milionu korun. Slíbili jsme jim za to, že jejich jména budou zveřejněna na prvních dvanácti schodech do věže," upřesnila manažerka pro vztah 
s dárci ÚKN Kateřina Valešová. Schodů má být asi 150. Přibližný rozpočet na zpřístupnění raritní šikmé věže je asi 3,5 milionu korun.

„Jakmile budeme mít inženyring papírování za sebou, můžeme se pustit do vyhlášení veřejné sbírky, kam budou moci lidé přispět libovolnou částkou. Počítáme s tím někdy před Vánoci. Kdo samozřejmě přispěje částkou vyšší než 25 tisíc korun, může si taktéž na jeden schod nechat dát cedulku se svým jménem, název firmy nebo jména vnoučat," poznamenala Valešová.

NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK

Odborníci záměr otevřít věž vítají. „Pověření významného českého architekta Martina Rajniše zpracování projektu schodiště navíc slibuje jistě nevšední a architektonicky zajímavý výsledek, na který jsem velmi zvědav," sdělil ústecký architekt Jan Hrouda.

Také OC Forum již před rokem jednalo o možnostech zpřístupnění věže 
s minulým vedením města.

„V současné době, kdy má centrum nového vlastníka, nedokážeme předjímat jeho postoj k této záležitosti. Případný zájem o spolupráci v rámci tohoto projektu nejsme schopni zjistit, a to až do doby, než bude předložen konkrétní návrh a stanoveny podmínky," uvedl ředitel OC Forum Michal Ešner.