Hlavním cílem akce bylo umožnit efektivně reagovat na nečekané situace, minimalizovat rizika a přispět k celkovému zlepšení bezpečnosti a ochrany ve škole.

Na krajském úřadě se semináře zúčastnili zástupci středních škol, příspěvkových organizací kraje. Mezi přednášejícími byli policisté z Krajského ředitelství PČR či psycholog Zdravotnické záchranné služby. Přítomní byli také informováni o dalších plánovaných aktivitách kraje v oblasti zvýšení bezpečnosti na školách.

Společná fotografie oceněných.
FOTO: Na krajském úřadě proběhla slavnostní ceremonie DofE

Celý program vedl kapitán Petr Hančl, instruktor ze Školního policejního střediska, který pomocí interaktivní metodiky představil strategii USB – taktiku „Uteč, Skryj se nebo Bojuj“.

Pomocí této metodiky plánují zástupci krajské policie proškolit všechny školy na území regionu, protože si uvědomují, jak je toto téma velmi aktuální a důležité.

Josef Mach přežil jako mladík zával v dole.
Josef Mach přežil zával v dole. U dnešních mladých nechápe jejich pasivitu

Podle radní pro školství, mládež a tělovýchovu Jindry Zalabákové je důležité být připraven na situace, které mohou nastat.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.