Uvolněná místa obsadí zastupitelé Eva Outlá, Martin Hausenblas a Martin Krsek. Změnily se také funkce a kompetence rady: namísto dosavadních čtyř náměstků jich bude mít primátor Petr Nedvědický pět. Řadoví radní zůstanou pouze tři, a všichni neuvolnění. To znamená, že budou funkci vykonávat při zaměstnání za nesrovnatelně menší finanční odměnu, než radní a náměstci uvolnění, kteří jsou čtyři. Nezměnila se pouze neuvolněná funkce náměstka Michala Ševcovice (PZS).

Podle zastupitelky Žákovské je několik měsíců, skoro rok, zřejmé, že koalice není funkční. Prý ztratila jeden hlas, poté na konci roku následovalo omezení kompetencí městské rady. „PRO! Ústí chce silnou a stabilní vládu, která ho bude rozvíjet. Proto jsme vedli několik měsíců jednání, které skončilo dohodou s ANO, ODS a Sportovci (tj. PZS),“ uvedla na zasedání zastupitelstva těsně předtím, než navrhla odvolat z funkcí náměstkyni Nechybovou a radního Konečného z UFO.

Oba odvolaní poděkovali za spolupráci. Například Eva Nechybová připomněla, že po ní zůstal přebytek hospodaření s městskými penězi 150 milionů korun, obyvatelé města byli zproštěni nutnosti platit za likvidaci odpadu a podařilo se narovnat hospodaření dopravního podniku, který za celou dobu své existence nedostal od města celou náhradu za projetou naftu a služby. „Věřím, že i nové vedení bude opatrné při zadlužování města. Jako opoziční zastupitelka budu prosazovat vše, co bude dobré pro Ústí,“ poznamenala.

První náměstkyní, tedy vlastně zástupkyní primátora bude Eva Outlá, bývalá střekovská starostka. „Zastávám přes 40 let pozice spojené s financemi, je mi to blízké. Pracovala ve finančním výboru města, zastávám i v krajském zastupitelstvu. V předchozí praxi zodpovídala za velké projekty, které jsem zdárně dovedla do konce,“ představila se s tím, že další zkušenosti má i v oblasti investic.

Náměstkem primátora bude i Martin Hausenblas, který má za sebou zkušenost z vedení města v roce 2014, kdy vstoupil do rady bývalého primátora Josefa Zikmunda. Tehdejší rada ale padla po tři čtvrtě roce a do čela se dostalo hnutí UFO. Posledním, kdo do městské rady vstoupil na neuvolněnou funkci radního, je historik ústeckého muzea Martin Krsek.

Podle informací od zdroje uvnitř PRO! Ústí ale nejsou s tímto krokem hnutí všichni spokojení. „ANO 2011 nás odmítlo na začátku volebního období a dalo přednost UFO. Myslím, že spolupráce s ANO, ODS a PZS nás může do dalších voleb výrazně poškodit, stejně jako kdybychom do toho šli s UFO, budeme vypadat jako pokrytci,“ řekl jeden ze členů, PRO! Ústí, který si ale přál zůstat v anonymitě. Podle něj měla koalice zůstat neměnná do konce volebního období, což by ji politicky poškodilo a poté stranám způsobilo volební propad. „Mohli jsme tím jako hnutí získat víc a víc pak pracovat ve prospěch města. To není jen politika, ale otázka zdravého rozumu,“ dodal.


Události se ovšem daly do pohybu už během dopoledne a novou koaliční dohodu PRO! Ústí a ostatní strany a hnutí podepsaly hodinu před zasedáním v jednací síni zastupitelstva. „Jako koalice jsme ztratili rozhodovací většinu v zastupitelstvu, tím i schopnost prosazovat naše programové priority. Zjistili jsme, že hnutí UFO hledá podporu v zastupitelstvu, aby mohlo prosazovat svůj program, proto jsme se také rozhodli hledat většinu,“ potvrdil informaci přibližně hodinu a půl před podpisem ústecký primátor Petr Nedvědický s tím, že s hnutím PRO! Ústí nalezli ve svých programech řadu společného.

Ostatní politické strany a hnutí v ústeckém zastupitelstvu nepovažují rozpad koalice zrovna za šťastný. Například předseda zastupitelského klubu KSČM Pavel Vodseďálek tím vůbec není nadšen, vzhledem k tomu, že je rok a půl před volbami. „S námi o podpoře nikdo nevyjednával, ani o té záležitosti nemluvil. Pokud na to má ANO dostatek hlasů, ať si to odhlasuje. My to nepodpoříme. Tak jsem to řekl i primátorovi,“ dodal a jeho partaj skutečně změny ve vedení města nepodpořila.

Nové vedení města Ústí nad Labem
Primátor: Petr Nedvědický (ANO), uvolněný, zodpovědný za krizové řízení, městská policie, akciové společnosti, muzeum, doprava společně s náměstkem Martinem Hausenblasem.
1. náměstkyně primátora: Eva Outlá (PRO), uvolněná, zodpovědná za finance, nové investice, Kulturní středisko a Činoherní studio.
Náměstek primátora: Tomáš Vlach (ANO), uvolněný, zodpovídá za sociální oblast, domovy pro seniory, pečovatelskou službu, cestovní ruch, zahraniční vztahy.
Náměstek primátora: Martin Hausenblas, (PRO), uvolněný, zodpovídá za strategický rozvoj, životní prostředí, přípravu projektů, Městské služby, doprava společně s primátorem Petrem Nedvědickým.
Náměstek primátora: Pavel Tošovský (ODS), uvolněný, zodpovídá za majetek, rozpracované investice včetně participativního rozpočtu, EPC projekty, dotace.
Náměstek primátora: Michal Ševcovic (PZS, Sportovci), neuvolněný, zodpovídá za školství, mateřské a základní školy, jesle, Dům dětí a mládeže, sport.
Členka rady: Eva Nováková (ANO), neuvolněná, zodpovídá za ZOO, samosprávní činnost za územní plánování.
Člen rady: Martin Krsek (PRO), neuvolněný, zodpovídá za kulturu.
Členka rady: Miroslava Lazarová (ODS), neuvolněná, zodpovídá za komunikaci s městskými obvody.
V 37členném zastupitelstvu bude mít nová koalice většinu 22 hlasů.