Najít vhodné stromy, vyřídit povolení, porazit, pokrátit, naložit, odvézt, zpracovat na špalíky a také uklidit větve a zlikvidovat pařez. Dobře připravené chalupníky zima nepřekvapí.

Zájem je značný

Dřevo pro samotěžbu nabízí například radnice v Chlumci. „Rada města stanovila cenu palivového dřeva ze stromů pokácených na městských pozemcích na 300 korun za prostorový metr sypaný při samotěžbě a 700 korun při kácení městem, ceny jsou bez DPH. Zájem o samotěžbu je pořád," informovala pracovnice městského úřadu Lenka Samková. Zájemce musí splnit řadu podmínek včetně bezpečnostních předpisů o těžbě dřeva.

Libouchec nabízí zejména již zpracované dřevo. „Máme štípané palivové dříví rovnané do palet délky 50 a 33 centimetrů. Největší zájem je o tvrdé, které je z dubu, jasanu, habru nebo javoru a stojí 1 410 korun včetně DPH za metr, netříděné dřevo přijde na 660 korun," uvedl Stanislav Ondráček, pracovník obecních lesů v Libouchci.

Pořídit si tu dřevo samotěžbou je možné také, ale zájem je menší. „Naštěstí se nám vyhýbají zloději, kteří kradou dřevo vlastníkům lesů v okolí. My si náš les pořádně hlídáme," dodal Stanislav Ondráček.

Telnice sice leží v lesích, ale vlastní lesy nemá. „Občas se ale kácí nějaké stromy na našich pozemcích, lidé pak mají možnost si dřevo odkoupit," řekl starosta Telnice Jan Doubrava. Ceny jsou stejné jako v Chlumci. Při samotěžbě vyjde metr dřeva na 300 korun bez DPH, pořezané dříví stojí 700 korun.

Dřevo na smlouvu

Velké lesní pozemky obhospodařují Lesy České republiky. Jejich mluvčí Eva Jouklová uvedla, že i u nich je obecně samotěžba možná. Záleží na lokalitě a dalších podmínkách.

Zájemce by se měl informovat na lesní správě, sejít s revírníkem a domluvit se, které stromy by mohl porazit. Většinou jde o suché nebo poškozené stromy. Dřevo pak získá na základě smlouvy, jejíž součástí bude i výpočet ceny," vysvětlila Eva Jouklová.

Nabídka palivového dřeva na Ústecku:

Lesy České republiky

Získat dřevo samotěžbou lze. Zájemce to musí projednat na lesní správě, domluvit se s revírníkem, které stromy je možné pokácet a za jakých podmínek. Dřevo získá na základě smlouvy, jejíž součástí bude i výpočet ceny.

Chlumec

Rada města Chlumec stanovila cenu palivového dřeva z dřevin pokácených na pozemcích města na 300 korun za prostorový metr při samotěžbě a 700 Kč/metr při kácení městem, ceny jsou bez DPH. Žádost s podmínkami samotěžby je ke stažení na webu města Chlumec.

Libouchec

Štípané palivové dříví 50 a 33 cm rovnané v paletě. Tvrdé 1410,- Kč/metr (krychle 1x1x1m rovnané) buk, dub, jasan, habr, javor. Bříza 1260,-Kč/metr. Měkké: Smrk, modřín, borovice 990,- Kč/metr. Netříděné 660,- Kč/metr.

Telnice

Obec vlastní lesy nemá, nabízí dřevo z obecních pozemků při příležitostném kácení. Cena dřeva z obecních pozemků: samotěžbou 300,- Kč/m bez DPH, cena pořezaného dřeva 700,- Kč/m bez DPH.