Proto radní vydali aktualizaci nařízení o vymezení místních komunikací na katastrálním území města Ústí nad Labem k placenému stání motorových vozidel a schválili nové cenové podmínky u těchto stání. Změna oproti starému nařízení doplní placené úseky. Jejím cílem je díky zpoplatnění stání nákladních vozidel v této lokalitě snížit náklady města na její technickou údržbu a úklid. Automobil TIR je povinen zaplatit 500 Kč za každých započatých 24 hodin, ostatní dvacetikorunu za hodinu, nebo stokorunu za celý den. Změny budou platné od 1. dubna 2022. (wv)