V Ústeckém kraji se za rok 2019 narodilo 8 094 dětí. Do rodin, kde spolu žijí rodiče na „psí knížku“, to bylo 63,5 procenta všech narozených. „Podíl mimomanželských dětí byl nejvyšší mezi kraji, v České republice představoval 48 procent,“ vypočítává Růžena Funková z Krajské správy Českého statistického ústavu (ČSÚ) v Ústí nad Labem.

Agentura Eurostat provedla v roce 2016 v Evropské unii výzkum zaměřený na počty dětí narozených mimo manželství. Čísla, jaká má Ústecký kraj, by ho postavila na vrcholné příčky. Téměř 70 % dětí mimo manželské svazky se rodí na Islandu, následuje Francie s 59,7 %. Evropský průměr se pohybuje kolem 43 %.

Podobně se zatím vyvíjí i čísla letošního roku. Za první čtvrtletí, kdy mají statistici vyhodnocená data, se dětí narozených mimo manželství narodilo 62 procent. „Tento podíl byl druhý nejvyšší po Karlovarském kraji. Republikový průměr představoval 48,9 procenta,“ doplňuje Iva Princová z ústecké pobočky ČSÚ.

Nejvíce svobodných matek žije v okrese Most, dítě mimo manželství tu vychovává sedmdesát procent všech matek. Jejich počet vytrvale stoupá dvacet let. V roce 2000 vychovávaly matky samoživitelky 49,5 procenta dětí. V roce 2010 to bylo dle údajů ČSÚ už 60,5 procenta.

GrafikaZdroj: Deník

Soužití na „psí knížku“ už se dávno nepovažuje za něco společensky nepřijatelného. Dokládají to i studie a průzkumy. „Rostoucí podíl dětí narozených mimo manželství není tolik považován za negativní trend, kriticky byl hodnocen 45 procenty dotázaných,“ uvádí průzkum vytvořený Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí s názvem Rodina 2019. Proti nesezdanému soužití se dle stejného zdroje vymezilo jen 22 procent oslovených lidí.

Ruku v ruce s vysokým počtem samoživitelů stoupá ale i počet lidí, které policie stíhá za zanedbání povinné výživy, tedy neplacení alimentů. Statisticky vzato má každý Čech ve svém okruhu známých a přátel osoby, které mají sníženou životní úroveň kvůli neplacení alimentů ze strany jednoho z rodičů. V roce 2018 stáli neplatiči z Ústeckého kraje na celorepublikové špici, stíháno jich bylo přes 1,1 tisíce. V roce 2019 to podle policejních statistik bylo o více než půl tisíce více. Opakovaně se trestného činu dopustilo téměř sedm stovek rodičů.

Muzeum získalo filmovou multikáru z ústecké zoo
Ústecké muzeum získalo slavnou multikáru z filmu Dva lidi v zoo

Do manželství se lidé v kraji obecně příliš nehrnou. Ještě před vypuknutím epidemie koronaviru, která poslala velkou část plánovaných sňatků k ledu, se jich uskutečnilo o dvacet procent méně než za stejné období v roce 2019. „V mezikrajovém srovnání dosáhla sňatečnost Ústeckého kraje čtvrtou nejnižší hodnotu,“ doplňuje Princová.

Nejméně spěchají k oltáři páry z Děčína a Teplic, naopak svatbám fandí v okrese Ústí nad Labem. Naopak ale klesla rozvodovost, v meziročním srovnání o více než dvacet procent. Rozpad manželství byl nejčastější v Chomutově, naopak v nejvíce stabilních manželstvích žijí lidé v okrese Louny.