Práce se týkají úseku v délce 323 metrů mezi Libochovany a Prackovicemi nad Labem. Přivaděč přivádí vodu z Velkých Žernosek do krajského města Ústí nad Labem.

Vodovod je zde umístěn na mostní konstrukci ve výšce 20 metrů, kde jsou zavěšeny 2 vodovodní řady z oceli. Vodovod nyní vykazuje celoplošnou korozi, místy značnou hloubkovou korozi, která se začíná projevovat poruchami. Na obou stranách břehu řeky jsou armaturní komory, jejichž stropní konstrukce vykazují silnou degradaci betonu včetně koroze obnažené výztuže.

Stavba navazuje na rekonstrukci přivaděče v úseku mezi obcemi Michalovice a Libochovany, kde se počítá s dokončením nejpozději do konce června tohoto roku, a týká se úseku původního starého ocelového přivaděče s výměnou za nový litinový v délce 6 009 metrů.

V rámci předmětné rekonstrukce dojde k výměně potrubí a revizního zařízení na části stávajícího přívodního vodovodního řadu, který je umístěn na mostní konstrukci nad řekou Labe. Rekonstrukce bude probíhat tak, že na konstrukci mostu bude umístěno pouze jedno potrubí, a to do středu mostní konstrukce.

Na mostě budou dále zřízeny 2 revizní lávky z každé strany vodovodu. Zároveň bude provedena rekonstrukce obou armaturních komor. Stávající degradované stropní konstrukce budou vybourány a budou nahrazeny novými stropy.

Investorem stavby je SVS. Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2021 naplánovala SVS celkem 14 staveb v celkovém objemu 126,74 mil. korun bez DPH