Novému zimnímu stadionu Icerink, financovanému společností Padok Investments, musí ustoupit staré dřevěné haly. Ty mají poměrně zajímavou historii.

V paměti Ústečanů utkvěly jako tréninková hala pro badminton či tenis, jízdárna a dokonce depo tramvají městského podniku. Někdo si určitě vzpomene i na prodejnu koberců z 90. let. Málokdo už bude vědět, že dřevěné haly tu stály 95 let. Vyprojektoval je městský architekt Franz Joseph Arnold pro potřeby kulturní a průmyslové výstavy v roce 1924.

„Ta část, kterou stavaři aktuálně bourají, byla jedním křídlem výstavního pavilonu. Když to dělníci z jedné strany odkryli, je vidět i to, jakou technologii tehdy použili ke stavbě. Má to hrázděnou konstrukci bez výplní, jedno pole a několik hrázděnek vedle sebe, což mi připadá docela vtipné,“ popsal ústecký architekt a památkář Matěj Páral.

Podle jeho mínění se ale nejspíš nedá dělat nic jiného než budovu strhnout, protože dřevěná konstrukce je už zčásti shnilá.

Zastupitel a historik ústeckého muzea Martin Krsek (PRO! Ústí) považuje za smutné, že Ústečané netuší, jak zajímavou má hala minulost. „Ale vzhledem k masivním přestavbám neměla ani památkovou ochranu. Obecně by však mělo platit, že když se boří něco historického, mělo by místo toho vyrůst něco stejně hodnotného. Neškodila by veřejná diskuse. Na druhou stranu mě daleko víc trápí demolice Na Nivách nebo bloku u západního nádraží,“ připomněl.

O výstavy byl zájem

Podle historika Martina Okurky z ústeckého muzea se průmyslové a všeobecné výstavy těšily v 19. a na počátku 20. století mimořádnému zájmu veřejnosti. Vedle světových výstav, z nichž první byla uspořádána v roce 1851 v Londýně, se konalo po celém světě nepřeberné množství zemských a regionálních expozic.

V Ústí nad Labem se po menších akcích v letech 1874 a 1880 konaly takové výstavy v letech 1893, 1903 a 1924. Jejich atmosféru dnes připomíná už jen řada dobových pohlednic. „Ta poslední už jen navazovala na dřívější tradici výstav před 1. světovou válkou v době, kdy už nebyly tak zajímavé. Pro město i region to ale stále byla poměrně významná akce,“ dodal Okurka.