Předmětem zakázky je pořízení šesti automobilů pro účely poskytování sociálních služeb. Zakázka je rozdělena na dvě části. První je pořízení dvou osobních automobilů na alternativní pohon elektro bez dalších úprav pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem. Druhá část je pořízení čtyř osobních automobilů dodávkového typu na alternativní pohon elektro s úpravou pro převoz osob s omezenou schopností pohybu.