Novinka se týká pedagogické fakulty a fakulty umění a designu. „Využili jsme možnosti dané novým Studijním a zkušebním řádem, index bude fakultativní dokument, který student může mít, ale nemusí. Veškerá evidence studia, zápočtů a zkoušek už se nyní povede povinně pouze elektronicky v informačním systému STAG. Tím ale není nijak dotčeno právo studentů výkaz o studiu vlastnit a nechávat si do něj kontroly studia od vyučujících zapisovat,“ uvedl proděkan PF Jiří Škoda.