Chtějí tak upozornit na problémy v současném vzdělávání budoucích pedagogů, zejména pak na nedostatečnou praxi ve školách během studia.

INICIATIVA OTEVŘENO

„Přibití" tezí na dveře PF je součástí iniciativy Otevřeno. K té se ústečtí studenti připojili po vzoru PF v Praze, Brně a Olomouci.

„Naším cílem je aktivizovat studenty učitelství, aby si nenechávali své problémy pro sebe do hospody, kde stejně nic nezmění, a otevřeně tak říkali, co je trápí. Tím, že se diskuse otevře, zjistíme, které věci žádají změnu, a věřím, že je právě tímto způsobem dokážeme společně změnit," říká předsedkyně ústecké iniciativy Otevřeno Klára Ligurská.

Významným problémem je podle iniciátorů například nedostačující praxe ve školách.

„Budoucí učitelé studují pět let a praxi mají minimální. Pak přijdou do reálné výuky a jsou překvapení a nepřipravení. Vnímáme to jako obrovský problém," doplnila Ligurská. I kvůli tomu tak chtějí iniciátoři zapojit do dialogu nejen studenty učitelství, ale i vedení PF v Ústí a další pedagogy.

PODPORA DĚKANA

„Vyjádřili jsme iniciativě podporu, protože vítáme, že studentům není příprava budoucích učitelů lhostejná. Věříme, že komunikace bude prospěšná pro obě strany a také přínosem pro učitelské obory na UJEP," reagoval děkan PF UJEP Pavel Doulík.

„Přibití" tezí podpořil i předseda akademického senátu PF UJEP Zdeněk Svoboda. „Žijeme v zemi, kde studenti mnohokrát prokázali, že umí být na počátku velikých společenských změn a hybateli celospolečenské diskuse. Tohle může být jedna z nich," sdělil Svoboda.

Teze se zaměřují na inovativní trendy ve výuce, ale nepřímo i na otázku, jak vlastně vypadá ideální pedagog.

„Univerzální recept podle mě neexistuje. Myslím si, že ideální pedagog by měl být schopen efektivně propojovat teorii s praxí a měl by být schopen motivace a improvizace. To je základ jeho úspěšné práce v dnešním složitém vzdělávacím procesu," myslí si Doulík.

21 TEZÍ kvalitního vzdělávání budoucích pedagogů „přibili“ studenti na dveře Pedagogické fakulty v Ústí.