V průběhu několika měsíců chce ministr Jurečka předložit materiál ke schválení vládě a následně i Evropské komisi. Pokud budou dotace odsouhlaseny, mohli by je vlastníci lesů čerpat už v příštím roce.

Právě Lesy ČR mají na severu Čech, především v Krušných horách, v letech 2014 až 2020 nově osázet 4600 hektarů, na kterých teď rostou stromy poškozené imisemi v půdě, chorobami a spadem kyselých látek. Lesníci je budou postupně nahrazovat sazenicemi původních lesních dřevin, například smrku, buku, javoru, jeřábu a modřínu. Při obnově porostu a následné péči vznikne 40 nových pracovních míst.

Krušné hory v 70. a 80. letech silně poškodila imisní kalamita, kvůli níž plošně odumřelo zhruba 40.000 hektarů lesních porostů ve vrcholové části hor. Dlouhodobé působení takzvaných kyselých dešťů negativně změnilo vlastnosti lesní půdy. Jako náhrada za odumřelé smrky byly v 70. a 80. letech vysazeny porosty náhradních dřevin schopné růstu v těchto podmínkách, převážně smrk pichlavý. Zároveň začalo vápnění a hnojení půdy, kterým se kompenzují účinky kyselé zátěže. Teď jsou porosty smrku pichlavého poškozeny houbou kloubnatkou smrkovou natolik, že vyžadují obnovu.