„Některé věci jsou k nezaplacení a Schengen k nim bezesporu patří," řekl ředitel odboru azylové a migrační politiky Tomáš Haišman s tím, že Schengen mimo jiné přinesl zcela novou úroveň soustavné spolupráce s policejními i justičními orgány ostatních schengenských států při předcházení, odhalování a stíhání trestných činů. „Hranice tak padly i pro prosazování práva na ochranu veřejného pořádku," dodal.

Od vstupu do prostoru bez hranic má Česká republika na kontě vyšší počet pátrání po hledaných osobách v cizině než všech osm severských a pobaltských států dohromady.

Klid od hraničních kontrol však není tak úplný. Některé státy je začaly praktikovat o několik kilometrů dále od hranic. „To se týká především Německa. Česká republika německou praxi dlouhodobě kritizuje, v této věci jsme se obrátili i na Evropskou komisi. Ta ale zatím nerozhodla." řekl Haišman.

Cestující z České republiky by si proto měli být vědomi, že mohou být kontrolám podrobeni a že tyto kontroly mohou provádět i policisté či celníci v civilním oblečení.

Lidé mají v případě kontroly svá práva. Mohou například žádat prokázání příslušnosti k policii či celní správě, ptát se na důvod kontroly nebo při prohledání zavazadel žádat písemné potvrzení o provedení kontroly včetně jejího důvodu. V posledním případě však saská policie není povinna vyhovět.

Při jakékoli stížnosti na kontrolu se lidé mohou obrátit na Ministerstvo vnitra České republiky.