Na přelomu listopadu a prosince 1945 byl stín války ještě znát. Například v Povrlech nebylo dost uhlí. V Zálezlech si stěžovali na problém s mlékem nedochází do obce pravidelně, ženy čekají mnohdy celé dopoledne a když je, tak je rychle rozprodáno.

Některé rodiny s dětmi neměly třeba tři dny po sobě mléko. Naopak v Adolfově a Telnici byla situace uspokojivá, i v Trmicích či v Bohosudově.

Sůl a uhlí

Ústecká stanice SNB nebyla též optimistická: „Otázka zásobování jest stále vážná, a to i ve venkovských obcích. Povšechně je stěžováno na nedostatek soli a chleba." (3. 12. 1945).

Také Velké Březno hlásilo nedostatek soli a kuřáci si stěžovali na nedostatek papírků a dutinek, a také sirek bylo méně. Bukov, čili samostatná obec na okraji Ústí, hlásil také problémy se solí a nedostatek paliva.

Stanice SNB v Českém Chvojnu hlásila „citelný nedostatek" soli a uhlí a z Petrovic hlásili: „V obci Petrovicích bývá některé dny nedostatek poživatin a nedostatek chleba, poněvadž pekaři mají malý příděl mouky."

Zpráva ONV

Komplexnější obraz podalo oddělení ONV zabývající se agendou „vyživování a zásobování". Zde je doslovný přepis hlášení o situaci z počátku prosince, sepsaný 10. prosince 1945: „Povšechná vyživovací a zásobovací situace v uplynulém měsíci:

Maso: Zásobování masem plynulé. Jevil se nedostatek vepřového masa, odběrová oprávnění byla kryta jen masem hovězím a uzeninami.

Tuky: V rámci dávek plynulé. Jeví se nedostatky u mlékárny Velké Březno, jak ve sběru selského másla, tak v distribuci. Příčina: Nedostatek dopravních prostředků.

Mléko: Totéž jako u másla množí se stížnosti spotřebitelů na nepravidelnost dodávky mléka, obzvláště do vzdálenějších obcí. Tato věc je předmětem jednání mezi zdejším oddělením a mlékárnou, bude snad nutno aspoň pro přechodnou dobu povoliti v nejnutnějších případech přímý prodej ze stáje.

Mouka a mlýnské výrobky: Odběrní oprávnění spotřebitelů v rámci dávek kryta. Dle hlášení mlýnů nejsou však honorovány jejich příkazní listy, a to jak žitem, tak pšenicí. Ohlášená dodávka UNRY zčásti došla, nestačila však plně krýti požadavky. Příčinu jest nutno shledávati opět v dopravě.

Sůl: Zásobování solí stalo se nejožehavějším problémem. Vzdor ujišťování solných mlýnů nedošel do konce měsíce přidělený vagon, s 175 q soli. Došlo počátkem tohoto měsíce aviso o odeslání, ale už jen 150 q soli, sůl však bohužel dodnes nedošla. Sůl stala se od 7 p.o. výrobkem vázaným v odběru potravinovými lístky. Tímto opatřením padají veškeré směrnice o rozdělování soli k živnostenskému zpracování /pekaři, hostinští, řezníci atd./ dodnes však nebylo nadřízenými úřady sděleno, jakým způsobem má býti sůl těmto podnikům nyní přidělována. U ostatních výrobků vázaných v odběru potravinovými lístky bylo zásobování plynulé.