„Úplně na začátku, v roce 1993, došlo k založení Regionálního fondu, který se časem transformoval v Ústeckou komunitní nadaci. Jejím cílem je získat finanční prostředky od filantropů a lokálních patriotů. Peníze pak dál mají pomáhat rozvoji regionu. A přiznejme, že ústecký region má hodně míst, kde peníze mohou zásadně pomoci,“ řekla ředitelka Ústecké komunitní nadace Kateřina Valešová. „Zejména mladší generace nás vidí trochu staromódně, myslíme si, že je možná načase s tím něco udělat,“ přiznal, předseda správní rady Luděk Masopust, který vzápětí potvrdil slova ředitelky Valešové o tom, že stálou ambicí nadace je vyhledávat zajímavé a aktivní lidi a organizace v regionu.

„Model komunitních nadací, tedy podpory komunitní podpory pochází ze Spojených států amerických a kořeny Ústecké komunitní nadace jsou spojeny s mentorem jménem Peter Hero. Ten stál u rozjezdu a s vedením tohoto typu organizací měl velké zkušenosti. Byl totiž dlouhá léta ředitelem komunitní nadace v Silicon Valley,“ řekla kulturní atašé americké ambasády Natalie Wilkins, která se oslav také účastnila. Publicistka Sue Dremann z Palo Alto Weekly označil Petera Hero za „muže, který proměnil filantropii v Silicon Valley“.

Zámek Libochovice hostí tradiční výstavu kaktusů a sukulentů.
FOTO: Zámek Libochovice hostí tradiční výstavu kaktusů a sukulentů

„Americká vazba je v případě Ústecké komunitní nadace velmi zřetelná,“ řekla Natalie Wilkins, která připomněla, že vůbec první organizace tohoto typu vznikla v americkém Clevelandu v roce 1914. U oslav a předávání ocenění nemohla chybět zarámovaná jednodolarová bankovka, kterou Hero symbolicky do Ústí nad Labem věnoval.

Jen v loňském roce nadace podpořila částkou 2 826 075 korun celkem 164 projektů. Peníze získaly velké i male projekty. Jako příklad „malých“ darů lze uvést 7 500 korun pro školačku Anežku Š. z okresu Ústí nad Labem, kde byly peníze použity na jízdné do školy, stravné a školní pomůcky, nebo notebook, který dostali Tomáš M. a Barbora P. z okresu Most. Mezi větší projekty bezesporu patří 46 000 korun, které putovaly do Poradny pro integraci, v níž šlo o kursy češtiny pro mladé Ukrajince. Zároveň získala Ústecká komunitní nadace dary v hodnotě 3 670 466 korun od více než 300 dárců z řad místních firem i jednotlivců.

Součástí akce bylo i představení nového loga. V písmenu K je kulatý otvor, do něhož „pasuje“ kruh, který je mimo písmeno. „To je jedna z grafických point. Totiž, že se snažíme, aby správné věci s naší podporou zapadly na správné místo,“ řekla ředitelka Valešová.