„V Ústeckém kraji bývá každoročně uděleno šest těchto prestižních cen, ať už jednotlivcům nebo skupině lidí, kterým není lhostejné, jak žijí ostatní kolem nás. Již nyní tak lze nominovat dobrovolníky, kteří si zaslouží ocenění za svou dobrovolnickou činnost v roce 2014," uvedla Jiřina Gasserová z ústeckého Dobrovolnického centra, které Křesadlo 2014 pro celý Ústecký kraj organizuje.

Nominace do konce ledna

Nominace můžete zasílat až do 31. ledna 2015 pomocí formuláře, který naleznete na www.dcul.cz, do ústeckého Dobrovolnického centra. Smyslem udělování ocenění je nejen poděkovat a ocenit dobrovolníky, ale rovněž sířit myšlenku dobrovolnictví do povědomí široké veřejnosti.

Slavnostní ceremoniál se odehraje dva dny před prvním jarním dnem, tedy 19. března 2015 v Ústí nad Labem.

„Generálním partnerem této akce je také letošní rok společnost Knauf Insulation. To proto, že dlouhodobě podporuje občanský sektor na Ústecku a také na Teplicku. Záštitu nad Křesadlem 2014 opět převzalo Informační centrum OSN v Praze," informovala Deník Lenka Černá, ředitelka Dobrovolnického centra v Ústí.

Působí již 15 let

Dobrovolnické centrum přitom působí v Ústí nad Labem již patnáct let. „Za tuto dobu spolupracovalo s celkem 1376 dobrovolníky. Ti se v roce 2014 zapojili například do aktivit a pomoci Muzeu města Ústí nad Labem, Severočeské vědecké knihovně, Masarykově nemocnici, domovů pro seniory nebo vypomohli při velké sportovní akci Ústeckém PůlMaratonu 2014," připomíná ještě Jiřina Gasserová.

Aktuálně Dobrovolnické centrum v Ústí spolupracuje s devatenácti partnerskými organizacemi v Ústeckém kraji, do kterých vysílá více než sto dobrovolníků ročně.

Ze samotného Ústí nad Labem je to například Dětský domov a školní jídelna Ústí nad Labem, pomáhá ale také vzdálenějším organizacím.

„Kupříkladu Městskému ústavu sociálních služeb Jirkov nebo Agentuře Pondělí v Rumburku," dodala Jiřina Gasserová, kontaktní osoba Křesadla 2014 za Dobrovolnické centrum v Ústí.