Máte za sebou první čtvrtrok ve funkci, jak byste jej zhodnotila?
Bylo to velice hektické a náročné období, ale mám ráda velké výzvy a úkoly. Voliči mi dali důvěru a já se snažím prosadit jejich zájmy. Vzhledem k tomu, že úřad, zákony, postupy a programy znám, neměla jsem první dny žádné problémy a úřad jsem převzala během pár dní. Období bylo především seznamovací na úrovni s vyšší pozicí, s kolegy v polickém spektru a dalšími subjekty.
Co se vám za tu dobu povedlo nejlépe?
Za úspěch považuji navázání spolupráce s psovody, kteří budou kontrolovat a zaučovat policejní psy v terénu, spolupráce s celní správou ohledně kontrol v průmyslové zóně, uzavření smluv na údržbu zeleně. Vzhledem k tomu, že jsem s paní místostarostkou navštívila i další instituce v mém správním obvodu, tak i velice vstřícné a konstruktivní jednání s oslovenými institucemi.

Mandrage v Ústí nad Labem.
OBRAZEM: Mandrage pobavili ústecké publikum

Co vás ve funkci nejvíc překvapilo?
Co se týče mé osoby, tak především zloba a závist. Coby starostku omezené kompetence, které mi určuje statut. Také mě velice překvapilo rozdělení majetku, respektive chodníků. Dostávám spoustu podnětů, že některé chodníky jsou v havarijním stavu, ty v našem majetku jsou opravené a máme již v investicích i další rekonstrukce. Chodník oddělený zeleným pásem je městského obvodu, ostatní jsou v gesci magistrátu. Co se týče úklidu, staráme se o veřejnou zeleň. Odpadkové koše a vývozy kontejnerů opět nejsou v naší kompetenci. Každý podnět předávám k řešení a snažíme se i zajistit vlastními silami.

Chcete si přečíst víc? Celý rozhovor najdete v Týdeníku Ústecko, který si ještě stále můžete koupit na stáncích. Další čerstvé číslo s novými tématy vyjde zase v úterý.