Krajské dotační tituly pro rok 2023 pokrývají oblasti sociálních služeb, školství, mládeže a tělovýchovy, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, kultury a památkové péče a IZS.

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byly 12. prosince 2022 schváleny a vyhlášeny následující dotační tituly: 

Oblast sociální:

- Podpora aktivit a prezentace národnostních menšin žijících na území Ústeckého kraje 2023  (alokace 1 mil. korun)
- Podpora sociálního podnikání v Ústeckém kraji (alokace 1,5 mil. korun)

Oblast cestovního ruchu:

- Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2023 (alokace 12,7 mil. korun)

Režisér Viktor Tauš (vlevo) natáčel v Ústeckém kraji v roce 2019 seriál Zrádci.
Filmaři obdrží od Ústeckého kraje přes tři miliony korun

Oblast kultury a památkové péče:

- Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2023 (alokace 1 mil. korun)
- Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2023  (alokace 60 mil. korun)
- Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2023 (alokace 10 mil. korun)
- Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících na území Ústeckého kraje na rok 2023 (alokace 10 mil. korun)

Oblast školství, mládeže a tělovýchovy:

- Sport 2023 (alokace 10 mil. korun)
- Výkonnostní sport mládeže Ústeckého kraje 2023 (alokace 12,5 mil. korun)
- Volný čas 2023 (alokace 4 mil. korun)
- Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji 2023 (alokace 1,5 mil. korun)
- Akademie talentované mládeže olympijských sportů Ústeckého kraje 2023  (alokace 23 mil. korun)

Oblast regionálního rozvoje:

- Podpora komunitního života na venkově v roce 2023 (alokace 5 mil. korun)
- Obchůdek 2021+ (alokace 4,25 mil. korun)
- Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2023 (alokace 45 mil. korun)

Zastupitelstvem Ústeckého kraje byl také schválen dotační titul Program 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému, ve kterém je alokována částka 21 mil. korun.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.