Tříkrálová sbírka, největší dobrovolnická akce v ČR, se letos koná již poosmnácté. Výtěžkem sbírky Oblastní charita Ústí letos pomůže handicapovanému mladíkovi Jiřímu Škuthanovi, přispěje na vybavení Azylového domu Samaritán ve Štefánikově a pomůže sociálně potřebným z farností Trmice a Předlice. Obecně výnos sbírky opět pomůže lidem v nouzi na území ČR.