Podzimní svoz začal v obvodu Město v Božtěšicích a Strážkách, 3. října pokračuje na Střekově v ul. Národního odboje. 31. října se přesouvá na Severní Terasu-Kočkov, v obvodu Neštěmice je od 20. listopadu; zde se začne ulicí J. Plachty.

Objemný odpad jsou vysloužilé předměty z domácností (mj. vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných nádob na komunální odpad. Odpady je třeba odkládat ke sběrným nádobám pouze den před termínem svozu.

Z ubytovny Modrá lezou švábi a štěnice
Švábi z ubytovny Modrá stále ničí Střekov

Svoz začíná vždy v 6.00 v uvedený den. Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu/ domu (sanitární předměty aj.), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, TV, monitory).

Použitá elektrozařízení odkládejte na místa zpětného odběru či do sběrných dvorů. Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu užívejte výhradně sběrných dvorů odpadů v Krásném Březně a ve Všebořicích.

Pohled na ulici Na nivách se zdevastovanými domy, které hrozí zřícením.
FOTO: Konečně! Ruiny v ulici Na Nivách zmizí příští rok