Oba kroužky jsou pro děti od 3 do 6 let a cena za jednu hodinu je shodně 30 Kč. Kroužek pohybovky pro šikulky bude každý čtvrtek od 16:15 do 17:15 a výtvarka pastelka každé pondělí od 16:15 do 17:15.

Pokud chcete své dítě přihlásit, pošlete zprávu se jménem, věkem dítěte a kontaktem na telefonní číslo 777 976 981.