Emeritní ústecký policejní psycholog a soudní znalec Josef Kovářík se tomu nediví.

Očekával jste to?
Ne, ale vnímal jsem toto riziko. Doplácíme na politický chaos posledních 20 let, především za působení ministra vnitra Radka Johna. Možná v TV reportážích vypadal chytře, ale policii John diletantsky rozvracel. Zlikvidoval cizineckou policii, snižoval stavy policistů, chtěl podobně jako ministr Ivan Langer vyštvat z policie jakési staré struktury. Přitom policisté po roce 1990 byli tvrdě prověřováni. Kvůli oběma odcházeli profesionálové s dvaceti a více lety cenných zkušeností.

Dnes chce ministerstvo vnitra naopak policisty přijímat, ale nejsou lidi. Čím to je?
Způsobem života. Ústecké krajské policejní ředitelství před pár lety informovalo, že z žadatelů bylo přijato do služby v letech 2009 až 2014 necelých 16 procent. Z celkového počtu 2 261 žadatelů bylo přijato jenom 358. Dnes situace nebude lepší. Mládež je natolik zlenivělá, že jenom přežívá u počítačů. Svoji fyzičku ukáže maximálně ve fitness klubu, ale jinak je v terénu, kdyby k něčemu došlo, prakticky nepoužitelná. To samé platí o adeptech na policejní službu. Do jisté míry mladým mužům chybí vojenská prezenční služba.

Policie ČR. Ilustrační snímek.
Ústecký kraj chce řešit nedostatek policistů

Na čem příjem nových policistů ztroskotává?
Měli by být lépe ohodnoceni než vojáci, protože jsou v terénu denně, pracují na směny, neustále v riziku ze strany opilců, psychicky narušených a nepřizpůsobivých osob.

Proč podle vás policisté ze severu Čech odcházejí?
V našem kraji je situace těžší než jinde. Je zde více nepřizpůsobivých osob, ghett a čtvrtí s vyšší koncentrací, slušně řečeno, podivných lidí. Určitou neukotvenost nově přicházejících policistů lze vidět z toho, že nejvíce jich odchází již po 5 až 20 letech služby. Tedy odcházejí v době nejvyšší výkonnosti.

Policejní psycholožka Lenka Štréblová z Krajského policejního ředitelství Ústeckého kraje.
Policejní psycholožka: Rodičům nedoporučuji, aby viděli své dítě sražené vlakem