„Přes velké problémy se Petr celý život snažil být soběstačný, vystudoval vysokou školu a pracuje jako programátor na odboru informačních a komunikačních technologií Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. Aby mohl být i nadále soběstačný, potřebuje bionickou protézu. Usnadní mu řadu úkonů, které považujeme za samozřejmé. Bohužel, nárok na bionickou protézu hrazenou ze zdravotního pojištění, nemá. Lékaři vadu klasifikovali jako makrodaktylii. Postihla první a druhý prst pravé ruky a částečně také třetí prst. Jeden z postižených prstů, ukazováček, již lékaři museli odstranit", uvedla Alena Bartošová z ústeckého krajského policejního ředitelství.

Jediné řešení

Stav Petra Marka se zhoršuje, protože mohutné kosti váží skoro 2 kg a tíha kostí velice zatěžuje klouby celé ruky a páteř. Bolesti jsou již nesnesitelné natolik, že jediným řešením je odstranění podstatné části pravé ruky. Navíc přetěžování levé ruky, která zastává většinu činností, se začíná projevovat bolestmi. Petr Marek doufá, že získáním bionické protézy by pravá ruka mohla zdravé ruce odlehčit.

Petr Marek se narodil s vrozenou vadou pravé ruky a trpí nesnesitelnými bolestmi. Zdroj: archiv pořadatelů„Na podzim podstoupí operaci. Lékaři zjistí, zda půjde zachovat alespoň malíček a prsteníček. Pokud se ukáže, že je ruka postižena více, bude odstraněna ruka celá až do půli lokte. Když operace dopadne dobře a podaří se zachránit poslední dva prsty, bude potřebovat protézu, která nahradí chybějící část ruky. Cena protézy? Od 900 000 Kč výše. V horší variantě přijde o celou ruku a náklady budou nejméně 1 200 000 Kč. Proto se kolegové rozhodli Petrovi pomoci," zdůraznila Bartošová.

Odborový svaz státních orgánů a organizací vyjednal u Sberbank transparentní účet, kam lze zasílat finance na pořízení protézy.

„Pomoci sehnat peníze na bionickou ruku je to nejmenší, co můžeme pro Petra udělat. Kolegům se podařilo zorganizovat benefiční koncert. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek z koncertu bude vložen na konto, které bylo k tomuto účelu zřízeno," oceňuje Bartošová pomoc policejních kolegů.

Petr Marek k tomu, že mu kolegové zorganizovali benefiční koncert uvedl, že v nouzi se poznají přátelé: „

Díky nim proběhne 29. dubna fantastický maratón v cyklokempu Loděnice v Brné. Od desáté hodiny ranní do desáté večer proběhne benefiční koncert. Přijedou hudby Hradní stráže a Policie ČR, dále uslyšíme OLI, Wotchi Pitcho, The Rumble of Skull, Wanastovi vjecy Revival, Na3Si."

Nadační sbírka pro Petra MarkaSberbank - Číslo transparentního účtu: 3211482285/6800