Omezení vstupu veřejnosti do sálu nebo dvakrát tři minuty na vyjádření k projednávaným bodům programu. Včetně samotných zastupitelů. To jsou nejvýraznější novoty v jednacím řádu ústeckého zastupitelstva. Obě změny a ještě některé další platí od pondělí.

Odhlasovali je sami ústečtí zastupitelé. Strhla se kvůli tomu slovní přestřelka mezi koalicí, opozicí i veřejností. Hned poté měli zastupitelé poznat, jaký si na sebe upletli bič. Často totiž měli problém pravidlo „2x3“ dodržet. Proto začali nové nařízení obcházet a dávali o prodloužení lhůty a promluvě navíc hlasovat. To ve finále zkritizoval i ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011), který na včerejším zasedání zastupitelstva nový jednací řád předkládal ke schválení.

„Je vidět, že to skutečně zdržuje. Myslím, že kdyby diskutující dostali trochu víc času, tak by se do dvojího výstupu vešli. Asi to budeme muset na základě dnešní zkušenosti přehodnotit. Inspirovali jsme se krajským jednacím řádem,“ vysvětlil po zasedání.

Pro nový jednací řád hlasovalo 22 zastupitelů z přítomných 36. Chyběl opozičník Martin Hausenblas (PRO! Ústí). Proti se postavilo 13 a hlasování se zdržel jeden zastupitel.

Diskuse před hlasováním trvala přibližně půl hodiny a největší kritika se na Nedvědického hlavu snesla z lavic hnutí PRO! Ústí a Vaše Ústí. První si vzal slovo Lukáš Blažej (PRO! Ústí).

Ten upozornil, že koalice nezahrnula do návrhu jednacího řádu žádnou ze změn, kterou navrhli. „Nevidíme žádný důvod, proč by veřejnost neměla být vpuštěna do sálu. Veřejnost sem bude moct vejít jen na pozvánku. Otázka je, zda to nebude možné jen na členskou průkazku hnutí ANO 2011,“ kritizoval zastupitel Blažej.

Stejně tak se mu nelíbí omezení diskusních příspěvků na tři minuty, jelikož to podle něj není dost pro rozpravu v krajském městě. Upozornil i na další změnu, přenesení kontroly plnění usnesení zastupitelů na kontrolní výbor. „Vidím to jako špatné rozhodnutí, jelikož kontrolní výbor je obsazen koalicí, která si uzurpuje vládu nad jednáním zastupitelstva,“ poznamenal.

VÝTRŽNOSTI NEBYLY

Stejné argumenty ohledně vstupu veřejnosti a délky diskusních příspěvků měla také zastupitelka a zároveň starostka Neštěmic Yveta Tomková (Vaše Ústí). „V minulosti nikomu nevadilo, že veřejnost vstupovala do sálu. Nikdo tu netropil výtržnosti. Pokud ano, řád to řeší vykázáním,“ řekla.

Co se pozvánek do sálu týká, odpověděl primátor Nedvědický, že se to vztahuje na důležité hosty. „Například ředitele organizací, kde nemáme přímé majetkové vztahy, důležité úředníky z kraje nebo ministerstva. Pozvat je mohou radní a po poradě i zastupitelé,“ sdělil.

Opozice si prý hosty může také pozvat, prý nevidí důvod proč ne. Rozesílat pozvánky prý bude sám primátor. Zároveň ale považuje za nešťastné, když v minulosti mohli do sálu vejít řadoví občané města, byť by chtěli předložit petici.
Jakékoliv omezování diskuse se nelíbí i politologovi z ústecké Univerzity J. E. Purkyně Rudolfu Kučerovi.

„Omezení diskuse je zároveň omezováním možnosti vyjádřit svůj názor. Demokratická atmosféra by měla být za všech okolností zachována,“ dodal.

Nový jednací řád ruší údajně zneužívanou věcnou připomínku a stanovuje povinnost ohlásit střet zájmů.