Náměstek primátorky Pavel Dufek ovšem ujišťuje, že úřad je odborně zastoupený dostatečně.

Architekti, kteří na magistrát napsali otevřený dopis, poukazují na historické kořeny. „Před pěti lety, když začal ÚP platit, soud zrušil jeho zásadní část. Již tehdy bylo zřejmé, že plán je neopravitelný, přesto celých pět let nikdo z tzv. odborníků magistrátu, včetně současného hlavního architekta nepodnikl žádné kroky pro nápravu. Musely přijít připomínky od odborné veřejnosti, aby magistrát pochopil, že potřebuje nový ÚP," říká architekt Michal Gabriel s tím, že i přes upozornění jsou to opět ti stejní úředníci, kteří jsou pověřeni přípravou nového ÚP.

NABÍDLI POMOCNOU RUKU

Architekti tak chtějí vedení města podat pomocnou ruku. Pavel Dufek odmítá, že by s nimi město nechtělo spolupracovat. „Oslovili jsme je, někteří spolupráci odmítli, někteří jsou nominováni v návrhu pro zastupitelstvo na složení pracovní skupiny," reagoval Dufek.

Architekti ovšem kritizují způsob, jakým tzv. expertní skupina vzniká. „Jsou do ní nominováni ti stejní lidé, kteří tolerovali původní ÚP. Tento paradox v nás vyvolává oprávněné obavy, že expertní skupina je pouze alibistickým krokem, který zakrývá dosavadní zoufalou situaci v absenci odbornosti úřadu," doplňuje Gabriel. Jak podotýká Pavel Černohouz, architekti rovněž odmítají, že by jejich kroky byly motivované politickou situací.

„Naše iniciativa je naprosto nezávislá a cílem našich intervencí není dehonestovat práci politiků, ani úředníků magistrátu. V tomto smyslu stále nabízíme městu odbornou pomoc. V situaci, v jaké se naše město nachází, považujeme odmítnutí nabídky spolupráce s odbornou veřejností jako minimálně krajně nezodpovědné," podotkl Černohouz.