Opatření radní předběžně projednali s městskými obvody. Na město Ústí nad Labem se totiž obrátila Česká barmanská asociace s žádostí o odpuštění tohoto poplatku. Důvodem žádosti je stále trvající pandemie onemocnění covid-19 a nemožnost či velmi ztížené možnosti podnikání v oboru.