Tomáš Sedláček je ekonom a vysokoškolský pedagog. V minulosti byl poradcem prezidenta Václava Havla (2001–2003) a ministra financí (2004–2005).

Podtitulek přednášky zní více než aktuálně! Platí, že technicky pokročilá civilizace je zároveň duševně vyspělejší? Čím více věcí se naučíme morálně automatizovat, tedy řešit správně a ani se nad nimi nezamýšlet, tím budeme jako lidstvo silnější, a o to méně se musíme bát našich vlastních vynálezů.

Přednáška Tomáše Sedláčka dokumentuje vzájemnou spolupráci obce Tisá, Fakulty sociálně ekonomické UJEP a Nadačního fondu Martina Bubera, ve kterém je Tomáš Sedláček místopředsedou správní rady.

„Společně s FSE UJEP pracujeme na přípravě a realizaci projektu Integrovaný rozvoj obce Tisá," vysvětlujeTomáš Kratochvíl ze sdružení My pro Tisou a dodává: „Takovýto integrovaný rozvoj venkovské obce vychází z myšlenky, že prioritou rozvoje obce jsou mezilidské vztahy, zejména pak vytváření komunitní platformy a spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem."