Porcování medvěda se blíží. Sestavování rozpočtu magistrátu včetně jednotlivých obvodů je stále v procesu tvorby, ty největší investice pro příští rok jsou ale už jasné.

ROZDÍL PRÝ POKRYJÍ NEVYČERPANÉ REZERVY

„Zastupitelům jsem posílala informace k rozpočtu s nabídkou k projednání i s výzvou, aby předložili své návrhy úprav, kde případně škrtat. Očekávám zájem zastupitelů,“ říká primátorka Ústí Věra Nechybová. Jak podotýká, příjmy města lze předpokládat ve výši 1,672 miliardy korun. Výdaje pak mají dosáhnout částky 1,899 miliardy korun.

„Rozdíl 227 milionů pokryjeme z oblasti financování, jako je například hospodářský výsledek z minulých let nebo nevyčerpané rezervy,“ vysvětluje mluvčí magistrátu Romana Macová.

Investiční výdaje města překročí 406 milionů korun. Na neinvestiční výdaje je určených 1,492 miliardy, z toho se pro obvody počítá s částkou 131,3 miliony. Mezi největší výdaje bude patřit 221 milionů pro dopravní podnik, 87,9 milionu pro městskou policii nebo 50,8 milionu na podporu sportu. K největším investicím patří oprava venkovního areálu plavecké haly Klíše včetně projektové dokumentace za 53,3 milionu.

Vybudování přepážkového centra na magistrátu spolkne 30 milionů. „Do rekonstrukce komunikací a dalších úprav město vloží více než 35 milionů korun. Na projekty, o kterých budou moci rozhodnout občané, počítá rozpočet s rezervou pět milionů korun,“ připomíná Macová.

V městském obvodu Severní Terasa se rozpočet připravuje. Schvalovat ho bude tamní zastupitelstvo v prosinci.

„V tuto chvíli nemůžeme plánovat žádné velké investiční akce, i když by byly potřeba. Městské obvody dostávají z rozpočtu města peníze výhradně na provoz a na investice nezbývá. Vedení města Ústí nad Labem opakovaně, naposledy při rušení poplatku za komunální odpad, deklarovalo, že finanční situace města je dobrá. I proto věřím tomu, že se dostane také na investice v obvodech,“ těší se starostka Severní Terasy Renata Zrníková.

V opačném případě by podle jejích slov mohl obvod dělat jen havarijní opravy, na větší rozvojové investice by nebyly peníze.

„Severní Terasa každý rok zapojuje do rozpočtu příjmy z vedlejší hospodářské činnosti, například z pronájmů. Bez nich bychom končili v minusu. Na rozdíl od jiných obvodů nemáme úspory či rezervy z minulých volebních období,“ líčí Zrníková.

Starostka Střekova Eva Outlá přitom mluví velmi podobně. „Náš rozpočet bude deficitní. Rozpočtované příjmy pro rok 2017 jsou 37,9 milionu korun, předpoklad pro rok 2018 je nyní obdobný. K výdajům ale prozatím nemám přesné údaje,“ zmiňuje Outlá.

ZDRŽENÍ U PARKOVIŠTĚ

Na příští rok hodlá Střekov investovat do rekonstrukce bývalých jeslí v ulici Kamenná. Předpokládané náklady jsou 9 milionů korun.

„Další akcí je parkoviště Tolstého. Práce oproti plánu ještě nezačaly. Stavební úřad už dvakrát odmítl vydat stavební povolení. Údajně kvůli nejasnostem v územním plánu,“ dodává Outlá s tím, že nová parkovací místa vyjdou na 2,8 milionu korun.

Schodkový rozpočet mají v plánu v centrálním městském obvodu. „Příjmy budou orientačně 53,5 milionu korun a výdaje zhruba 69,5 milionu korun,“ předpokládá místostarosta Ústí Karel Karika, který mezi největší plánované investice řadí víceúčelové hřiště v Lisztově ulici a parkovací plochy u Slunety a U Lanovky.

„Práce na rozpočtu probíhají už od června. V červenci 2017 zasedala k projednání prvního návrhu rozpočtu Rada MO ÚLměsto, na základě závěrů rady začala jednání s jednotlivými zastupitelskými kluby. Výsledkem byly různé připomínky a návrhy na doplnění, které se nyní zpracovávají do finální verze,“ podotýká Karika.

Konečnou podobu dostanou opět na stůl zastupitelé. „V příštím roce v rozpočtu obvodu počítáme i se zvýšením částky do participativního rozpočtu na 500 tisíc korun, kde sami občané rozhodnou, jak tyto peníze investovat,“ dodává Karika.

V Neštěmicích hodlají vybudovat hřiště na sídlišti Výšina. Ani řidiči nepřijdou zkrátka, obvod jim chce postavit nová parkovací místa na sídlišti Skalka za zhruba pět milionů korun.

„Skalka je na tom extrémně špatně, chybí tam stovky parkovacích míst. Jsme ovšem závislí na tom, jaké dotace a v jaké výši získáme z magistrátu města. Teprve o nich budeme vyjednávat, ale jak jsem zatím viděla, tak na investice jde do obvodů nula,“ dodává Tomková.