Rozšíření bytového fondu spojené s odkoupením bývalého rektorátu na Severní Terase. Rekonstrukce venkovního bazénu na Klíši. Rozšíření kamerového systému a velkoplošné opravy silnic. To jsou některé z investic, které obsahuje návrh rozpočtu Ústí pro příští rok.

Město bude hospodařit s více než 2 miliardami korun. Pokud to zastupitelé schválí, výdaje přesáhnou o 186,5 milionu korun příjmy. Městské vedení ho zatím stihlo projednat pouze se třemi obvody.

„Přípravu rozpočtu poznamenala hektická doba voleb. Zohledňují nárůst mezd i financování opatření spojených s GDPR,“ vysvětlila radní Věra Nechybová (UFO).

Úmysl odkoupit kvůli novým bytům od Univerzity J. E. Purkyně budovu starého rektorátu na Severní Terase včera oznámil nový ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO 2011). „Je to naše základní investice. Chceme do toho ale zapojit i dotační peníze,“ poznamenal.

V objektu bývalé sladovny bude fit centrum.
Byl tam lágr nebo sklad. Z bývalé sladovny bude nakonec luxusní posilovna

Zastupitelé ovšem plán koupit rektorát za 61 milionů korun a přebudovat ho na domov pro seniory už jednou odmítli. Stalo se tak v září na posledním zasedání minulého volebního období. Tehdy bývalé městské radě chybělo jen několik hlasů k prosazení svého záměru.

Další slibované rozpočtové změny směřují k obvodům. Ty by měly dostat o necelých 5,8 milionu víc než letos, celkem tedy 137,1 milionu korun. Navýšení je spojeno s úřední agendou a výkonem státní správy. Dotace na zeleň (34,2 milionu) a na provoz (29 milionů) zůstávají stejné jako letos.

„Další rozpočtové změny jsou spojené se změnou statutu města a tu musí schválit zastupitelstvo,“ vysvětlil primátor Nedvědický.

Opozice podle zastupitele Jana Hroudy (PRO! Ústí) prý zatím neměla možnost se s návrhem rozpočtu podrobněji seznámit.

Ustavující zastupitelstvo a volba primátora v Ústí nad Labem.
Vládnoucí koalice vzala všechno. Opozice v Ústí nemá ani výbory

„Doufáme, že k němu budeme moci říci své připomínky a návrhy, které budou brány v potaz. Proti odkoupení rektorátu osobně nic nemám, ale je potřeba podrobně zpracovat plán rekonstrukce a jeho využití,“ řekl Hrouda.

Má totiž obavy, aby se nakonec nestala budova pro město spíš zátěží, protože kromě prostor vhodných na byty obsahuje i přednáškové sály a další. Svou roli hraje zateplení i to, že stojí osamoceně vedle totálně zdevastovaného hotelu Máj.

„Je potřeba zvážit, zda by k rozšíření bytového fondu nebylo vhodnější dospět cestou budování menších domů a nákupem jednotlivých bytových jednotek,“ pokračoval zastupitel Hrouda.

Děti v ústecké čtvrti Předlice se asi hodně nudí, protože si vymyslely velice nebezpečnou hru. Vyskakují na zadní část trolejbusů, kde je připevněno trolejové vedení
Nebezpečná hra: V Předlicích se děti bavily vyskakováním na trolejbus

Co se týká peněz pro obvody, třeba starosta Petr Vinš by byl rád za významně vyšší dotaci. „Ale chápeme, že se nové ústecké vedení teprve seznamuje se situací, která není jednoduchá. Žádná velká očekávání jsme na příští rok neměli. Na rok 2020 bychom si rádi řekli o významnější částku,“ dodal.

Návrh rozpočtu Ústí na rok 2019
Všechny rozpočtové výdaje kryjí vlastní zdroje města. Počítá s příjmy 1,866 miliardy. Výdaje mají být v příštím roce vyšší, koalice navrhuje 2,052 miliardy korun. Rozdíl chce pokrýt nevyčerpanými vlastními, letošními finančními zdroji. Investiční část výdajového rozpočtu přesahuje 400 milionů korun. Neinvestiční pak 1,649 miliardy korun. Městské obvody mají dostat 137,1 milionu korun. Zastupitelé rozpočet projednají 17. prosince.