Ve zmíněné lokalitě v ulici U Školy se nachází vodovodní řad z polyethylenu a ocelový vodovodní řad o průměru 800 mm, který byl uveden do provozu v roce 1960. Vodovodní řady jsou však značně poruchové.

Severočeská vodárenská společnost (SVS) proto rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 320 metrů. Součástí stavby bude i přepojení 14 kusů vodovodních přípojek. Stavba bude prováděna bezvýkopovou technologií řízenými protlaky.

Nová Oleška - nový rybník.
Projekt vyřešil u Nové Olešky povodně i sucho. Obyvatelé jsou spokojeni

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS s tím, že stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště první únorový den a vlastní stavební práce začnou v průběhu března. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 30. června 2024.

Ilustrační foto.
Kraj podpoří z Fondu ochrany vod další projekty, cílem je kvalitnější život

Je to jedna ze staveb pro okres Česká Lípa, kde pro rok 2024 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 145,1 mil. korun bez DPH.