Lékaři si přitom nyní všimli zajímavé souvislosti: čím špinavější je region, ve kterém děti žijí, tím víc neurovývojových vad se u nich projevuje. „Například poruchy učení a chování byly v daleko větší míře zjištěny u dětí žijících v pánevních okresech severních Čech,“ popisuje genetik Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky.

Konkrétně: zatímco u školáků z jihočeských Prachatic lékaři zjistili nějakou poruchu neuropsychického vývoje zhruba ve třinácti procentech případů, jejich vrstevníci z Teplic na tom byli dvakrát hůř. „Poruchy učení a chování se v této oblasti projevily u celých 27 procent těchto dětí,“ přiblížil odborník. Průzkum se přitom týkal školáků druhých, čtvrtých, sedmých a osmých tříd.

Na rizika spojená se špinavým vzduchem dlouhodobě upozorňuje i Světová zdravotnická organizace. Loni dokonce zveřejnila statistiku, podle níž má Česko jedno z nejšpinavějších ovzduší na světě. Větší koncentraci prachových částic ve vzduchu už odborníci naměřili jenv několika asijských zemích, Jižní Africe, Turecku, Polsku a Maďarsku.

Zmařený rok života

Evropská komise proto vyzvala českou vládu, aby na ochraně vzduchu zapracovala. „Měla by co nejdříve navrhnout uspokojivá opatření – podobně jako Slovensko nebo Španělsko,“ řekl tehdy komisař pro životní prostředí Karmenu Vella.

Smog totiž podle propočtů Světové zdravotnické organizace ukrojí každému Čechovi ze života více než rok. Prach totiž vyvolává dýchací potíže a souvisí s rakovinou. Přispívá i ke vzniku nemocí srdce nebo kojenecké úmrtnosti.