Poutníci se u kostela Nanebevzetí Panny Marie začali scházet před druhou hodinou odpolední a po úvodních slovech od arciděkana Miroslava Šimáčka se zhruba stovka přítomných vydala na cestu na vrchol Mariánské skály. Cestou se na několika zastaveních vždy zpívaly písně ze zpěvníků a pronášely motlitby. Závěr pouti proběhl pod vztyčeným křížem na místě, kde dříve stávala kaple Navštívení Panny Marie postavená roku 1680, která byla v pozdějších letech opravena, ovšem roku 1976 zbořena.

"Tato Velkopáteční pouť má za úkol spojovat lidi z našeho města a regionu bez ohledu na náboženské vyznání. Lidi, kteří si uvědomí, že Velký pátek je významný den v dějinách. Celá dnešní situace ukazuje že bez Boha a jeho desatera nelze žít. Bez něj hrozí, že budeme opět stát na troskách jedné z mnoha babylonských věží v dějinách. Tato naše poutní cesta nám otevře vnitřní cesty víry, naděje a lásky. Zároveň chci připomenout, že oproti běžné Křížové cestě, která má čtrnáct zastavení má ta naše jen šest," uvedl arciděkan Miroslav Šimáček