Opatření, která mají lokality u dolního Labe ochránit před velkou vodou, se projektovala s ekonomickou rozvahou. Experti kalkulovali, jestli se vyplatí vzhledem k případným škodám. I proto vznikla někde jen ochrana před dvacetiletou vodou. „V současné době jsou stavy protipovodňových ochran obcí připraveny v případě povodně plnit svou ochrannou funkci,“ uvedl provozně-technický náměstek Povodí Labe Petr Plessney, který pro firmu pracuje v Roudnici nad Labem.  

Grafika. 20 let od povodníZdroj: DeníkCo se u nás v posledních letech udělalo v ochraně před velkou vodou?
Na dolním Labi vzniklo v letech 2008 až 2014 několik významných staveb pro ochranu obcí před povodní.

Kde tedy všude se dělala protipovodňová ochrana?
Protipovodňové stavby na ochranu proti stoleté povodni byly postaveny v Mělníku, tato stavba již splnila svůj účel při povodni v roce 2013. V Mělníku proběhla i druhá etapa výstavby protipovodňové ochrany, dokončili jsme ji v roce 2019. Další významná stavba byla postavena v Lovosicích, kde je významně ochráněna před zaplavením velkou vodou také Lovochemie. Čímž je rovněž významně ochráněno povodí a obce před případným únikem nebezpečných látek do Labe, což se již potvrdilo při povodni v roce 2013. Stavby na ochranu proti dvacetileté až padesátileté povodni byly postaveny ve Štětí, Roudnici, Křešicích-Nučnicích, Píšťanech, na Střekově a v Děčíně. Opatření vznikla či vznikají buď z naší iniciativy, nebo z vůle obcí. V současné době plánujeme rozšíření a navýšení protipovodňové ochrany na levém břehu Labe v Děčíně a ochranu Račic.

Záchrana lachtana Gastona.
Lachtan Gaston se stal jedním ze symbolů povodní, svou cestu Labem ale nepřežil

V Křešicích ochrana dříve nezafungovala. Proč?
Podmínkou dotačního programu, jehož správcem je ministerstvo zemědělství, je, aby každá stavba protipovodňové ochrany splňovala ekonomickou efektivitu. Vzhledem k předpokládaným škodám, které při povodni mohou vzniknout. Ekonomickou efektivitu posuzovali jako součást studií proveditelnosti strategičtí experti, například z Hydroprojektu a ČVUT. V případě Křešic byla protipovodňová ochrana navržena na ochranu obce před dvacetiletou povodní. Podobné je to například na Střekově.

Petr Plessney, provozně-technický náměstek Povodí LabePetr Plessney, provozně-technický náměstek Povodí LabeZdroj: Deník/Jaroslav BalvínPokud přijde další velká voda, jsme proti ní dostatečně ochráněni?
Systémy protipovodňových ochran jsou komplexní. Součástí staveb jsou i uzávěry na kanalizacích a propustích a systémy čerpání případných průsaků do chráněného území. Každý měsíc jsou prováděny kontroly dle provozních řádů a jednou za dva až čtyři roky prohlídky technicko-bezpečnostního dohledu. Stavby jsou připraveny plnit svou ochrannou funkci v souladu s provozními řády, které jsou součástí každé z nich.

V Chodounech mají protipovodňový val v územním plánu, ale nehrnou se do něj. Argumentují i tím, že když se voda nerozlije u nich, tím víc to zasáhne sousedy.
Čím více staveb a valů u řeky bude, tím více bude ubývat záplavových území, kde se voda může přirozeně rozlít. Rozlivy vody při povodni do zátopových území významně snižují kulminační průtoky, což se významně projevilo například na Mělnicku a Litoměřicku při povodni v roce 2002.

Na snímku je vidět, že hladina vody od průchodu není příliš vzdálená.
Hazard? Místo, kudy vnikla voda do Žernosek je po 20 letech stále nezabezpečené

Ve Velkých Žernosekách si lidé stěžují, že mají pod tratí podchod, umožňující průchod vody do obce.
Podchodů a propustků na trati podél Labe je několik. Konkrétně v Žernosekách se původně plánovalo, že by drážní těleso mohlo sloužit jako protipovodňová ochrana. Vzhledem k charakteru a hydraulické propustnosti zemního materiálu v drážním násypu a v podloží nelze zcela zabránit průsakům za drážní těleso. To by se muselo zpevnit a utěsnit včetně podloží. Z důvodu vysokých nákladů na realizaci se od záměru ustoupilo. Ale například v Račicích se nyní připravuje ochrana, která je řešena mobilním hrazením do profilu železničního mostu. I proto by tato obec měla být v budoucnu ochráněna před stoletou povodní. 

20 let od povodní v Ústeckém kraji
Co se dočtete v Deníku:

Pátek 12. srpna
• Labe na 12 metrech, 2 mrtví, 79 zasažených obcí. Velká voda řádila před 20 lety
• Velká voda přišla z Krušných hor: Povodeň překazila otevření hospůdky ve vagónu. Z potůčku byla divoká řeka
• Na řeku Chomutovku, která se prohnala domy, v Údlicích vzpomínají i po 20 letech

Sobota 13. srpna
• Voda do Dubí přišla z hor. Strach umocňoval zvuk kamení, které se valily potokem
• Rozhovor s tehdejší jeznou na zdymadlech na Střekově 
• Příběh pana Capoucha z Dolních Zálezel, který přišel o dům
• Povodeň v Ústí nad Labem den po dni - na snímcích Františka Ročka

Neděle 14. srpna
• Povodeň Píšťany zničila, ale také jim pomohla k zavedení plynu a kanalizace
• Vypadalo to jako po válce, vzpomíná na povodně 2002 fotograf Karel Pech
• Povodeň v Ústí nad Labem na srovnávacích snímcích z roku 2002, 2012 a 2022

Pondělí 15. srpna
• Ženě praskla voda, zrovna když jí bylo nejvíc i u nás, vzpomíná táta „plaváčků“ 
• Oběti povodní. Voda strhla muže z lávky, další zemřel při odstřelu lodě na Labi
• Lodě na odstřel – velké nebezpečí pro mosty znamenaly utržené lodě

Úterý 16. srpna
• Protipovodňová opatření – co se udělalo, co naopak ještě ne
Píšťany v roce 2002 zaplavila voda. O 11 let později už je chránil val
Místo, kudy tekla voda do Velkých Žernosek je po 20 letech stále nezabezpečené 
• Benzín, skříně, pípa i misály. Rabovači během záplav brali, co se dalo
Rozhovor s fotografem Petrem Berounským, který vydal o povodních knihu

Středa 17. srpna
Lachtan Gaston se stal jedním ze symbolů povodní, svou cestu Labem ale nepřežil 
• Protipovodňové stavby jsou připraveny ochránit obce před velkou vodou
Příběh zatopené rodiny z Těchlovic – voda stoupala hlavně v noci
Reportáž: Jak se po povodni vrátil do Dolních Zálezel normální život
Povodňové značky pomáhají udržovat historickou paměť
Neochota, nedbalost, lajdáctví, vzpomíná na povodně v Terezíně vojenský historik

Čtvrtek 18. srpna
Nejtragičtější byly okamžiky při úklidu následků povodní, říká fotograf Deníku