Pivo, rozpálený gril s masem a hlasitá reprodukovaná hudba. Tak často vypadá zahradní grilování. Ne vždy ale „voní“ všem. Sousedé, kteří moc nemusí zvýšené decibely, mají už skoro rok větší šanci se dovolat klidu. Umožňuje jim to totiž přestupkový zákon, který začal platit vloni v červenci.

To, že lidé nejsou líní vytočit na telefonu 158 či 156, potvrzuje velitel Městské policie v Dubí na Teplicku Tomáš Pykal. „Výjezdů k rušení nočního klidu máme letos více. Částečně je to způsobeno teplým počasím, které vybízí ke grilovacím party, a částečně novou normou,“ řekl Pykal.

Novelizovaný přestupkový zákon jasně vymezil noční klid, který platí od 22 do 6 hodin ráno. Strážníci nově řeší přestupky spojené s porušením nočního klidu v příkazním řízení na místě. Dříve vypisovali blokové pokuty. „Rozdíl je v tom, že ten, kdo ruší noční klid a je řešen strážníky na místě či ve správním řízení, má zápis v rejstříku přestupků, což je obdoba rejstříku trestů u trestných činů,“ vysvětlil Pykal.

Městské koupaliště v Brné.
Koupaliště lákají na termální vodu z vrtů i dětské skluzavky

Podle něj si na hlučnější průběhy grilovacích akcí stěžují většinou závistiví sousedé. „Vadí jim, že si soused užívá a oni z nějakého důvodu nemohou. Je to takový truc. Hlídka většinu případu rušení nočního klidu řeší domluvou,“ nechal se slyšet Pykal.

Pokud celá party skončí ve správním řízení, může hříšník dostat až desetitisícovou pokutu. „Správní řízení má své náležitosti. Lze v něm předkládat důkazy o své nevině a obhajovat se. Proti rozhodnutí příslušného orgánu je možné se odvolat,“ řekl ústecký advokát Pavel Jiřička.

Výjimky z nočního klidu jsou možné. Musí je ale předem schválit zastupitelstvo obce a určuje je obecně závazná vyhláška. Takové případy jsou pak vymezeny několika způsoby. Konkrétním datem, datovatelným obdobím (například velikonoční svátky) či událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné (například vinobraní).

Pokud v průběhu roku pořadatel připravuje konání akce, která doposud nebyla ve vyhlášce uvedena, musí ji s předstihem nahlásit obci. Zastupitelstvo pak může na nejbližším zasedání seznam akcí ve vyhlášce rozšířit.

Koupaliště v Povrlech.
Koupaliště v Povrlech otevírá, chystá i festival