V sobotu 21. března v 11.00 hodin se už podesáté sejdou na hřbitově ve Valtířově u Cibichova hrobu. Setkání pokračuje exkurzí a ochutnávkou piva ve velkobřezenském pivovaru.

Za to, že byl na počátku minulého století Cibich zobrazen na etiketách Březňáku, dostával pivní rentu třicet piv týdně.