Pro SPD školství, muzeum, vyloučené lokality a veřejný prostor. ANO 2011 financování, strážníky, dopravu a silnice nebo zoo, sociální oblast či kulturu. Nezařazená náměstkyně Věra Nechybová pak hospodaření s veřejnou pokladnou a radní Pavel Tošovský rozvojové projekty a dotace. Ačkoliv to ještě městské vedení neohlásilo oficiálně, přibližně tak si noví městští radní rozdělili pravomoci a oblasti komunálních resortů. Mnohým z nich v podstatě zůstává, nač byli zvyklí v minulém volebním období.

Kupříkladu radní Eva Fialová (ANO 2011) a zároveň poslankyně parlamentu za Ústecký kraj bude dál pověřena přípravou nového územního plánu. Tím pádem bude řešit i územní změny, týkající se parkovacích míst, nebo plochy, které zrušil ve stávajícím plánu před lety soud. „Do konce listopadu bychom rádi vyhlásili výběrové řízení na zpracovatele nového územního plánu. Důležité je, aby se to krylo s rozpočtem na příští rok,“ poznamenala.

Pavel Tošovský.
Vyjednávání volebního týmu ODS bylo fiasko, říká bývalý náměstek Tošovský

Stejně tak bude mít nadále v gesci sociální oblast náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO 2011). Spolu s tím kulturní dům a turistický ruch. Dle svých slov bude pokračovat v rozdělané práci. To je ostatně fráze, kterou použili všichni opětovně zvolení členové ústecké městské rady. „Aktuálně řeším nákup nových automobilů pro pečovatelskou službu, chceme rozšířit služby pro seniory. V kultuře nás zajímá zkvalitnění výbavy kulturního domu a revitalizace křídla B. Bude nově zateplené, dostane vnitřní vybavení i techniku. Prostě bychom chtěli sál posunout do 21. století, aby tu bylo možné hostovat všechny druhy představení a soubory s náročnou technikou. Plánujeme i městské akce jako family festival, Velikonoce, prostě akce pro rodinu,“ líčil.

Rozvoj zoo se bude řešit ještě letos

Další ostře sledovanou komunální problematikou je obnova původního lesku zoologické zahrady. Tím se bude i nadále zaobírat radní Eva Nováková (ANO). „Jsem za to ráda, že mohu pokračovat v rozdělané práci. Zoo získala zpět plné členství v EAZA, což je velmi důležité a pro mě podstatné. Nyní máme před sebou další úkoly. V podstatě nás čeká návrh rozvoje zoo a jeho schválení zastupitelstvem. Teoreticky by do konce roku mohl být schválen, aby zoo mohla pokračovat v rozvoji a investicích. Podobně budeme zastupitelům představovat nový generel, aby byl také do konce roku schválen,“ přiblížila.

K dalším odvětvím, které bude řídi ANO, patří sport, který připadne Jiřímu Horákovi. Dopravu a rozpočet s městskou policií má na starosti primátor Petr Nedvědický.

Z ustavujícího zasedání ústeckých zastupitelů, které překvapila separátní dohoda ANO s Věrou Nechybovou z UFO a Pavlem Tošovským z ODS.
Vládnout v Ústí bude Petr Nedvědický z ANO s SPD a přeběhlíky z UFO a ODS

Příprava dotací, investic a participativního rozpočtu bude v pravomocích radního Pavla Tošovského. „Z mých původních pravomocí vypadly například městské služby a majetek, některé provozní záležitosti. Konkrétně budu nyní pokračovat v dotovaném projektu energetických úspor na školách Pod Vodojemem a Mírová, to jsou investice za přibližně tři sta milionů korun. Podávat budeme dvě žádosti o dotace na sportovní projekty, na tenisovou halu a tartan pro atletický ovál. Další budou krizové byty v Matiční, revitalizace kinosálu domu kultury, dále projekty ITI, to máme modernizaci učeben, ulici Sociální péče, Mánesovy sady a další,“ přiblížil.

Nováčky v městském vedení jsou členové SPD. Michal Mohr bude zařizovat záležitosti spojené s vyloučenými lokalitami. Jeho kolega, náměstek primátora Bohumil Ježek, bude spolurozhodovat o školách a muzeu. „Nemyslím si, že bych zasahoval do řízení domu dětí mládeže nebo muzea. V každém případě bych se rád s tou problematikou nejprve seznámil a převzal agendu. Aktuálně budeme řešit dopravní značení u škol, bude to nové bezpečnostní opatření,“ dodal.