Oba návrhy úprav u nemocnice počítají s novým značením. To by na původně čtyřproudovce vyhradilo v obou směrech jeden pruh pro záchranáře, cyklisty a MHD. Jedna z variant počítá se semaforem u přechodu. Ústí obě varianty představilo veřejnosti na svých webových stránkách a dalo o nich hlasovat.

Podle ústeckého primátora Petra Nedvědického výsledky ankety poslouží jako podpůrný materiál například k vyjednávání s ŘSD, krajem či policií. „Bezpečnost lidí u brány do nemocnice je pro nás velmi důležitá. Vybrané stavební úpravy ale určitě nebudou hotové příští rok,“ přiblížil primátor.

Anketa končí 15. října a hlasovat lze jak elektronicky kliknutím, tak e-mailem nebo písemně. Její výsledky by mohly být ukazatelem toho, které řešení vybrat. Ani odborníci totiž nejsou zcela jednotní, která varianta by byla lepší. Například expert na dopravní bezpečnost a donedávna krajský koordinátor BESIPu Jan Pechout si myslí, že lepší by byla úprava bez semaforů. „Pokud by byl na tlačítko, dopadlo by to jako u zimního stadionu. Červená u přechodu auta zastaví na dlouhou dobu, vznikaly by kolony. Řidiči tu i zapomínají, že je to řízené semaforem,“ líčil.

Dopravní expert Pechout zároveň apeloval, aby zebra byla na silnici namalovaná i přes pruhy vyhrazené IZS a MHD, jinak by to mohlo být pro chodce matoucí. Podle návrhů by totiž přechody měly vést obousměrně jen přes jeden průběžný pruh. „Chodec má stejně povinnost dát autům záchranářů pod majáky přednost,“ upozornil.

Naopak šéf krajského odboru dopravy Jindřich Franěk se domnívá, že chodce by lépe ochránila varianta se světelnou signalizací. „My jsme k oběma studiím neměli připomínky. Osobně se ale domnívám, že semafory zajistí bezpečnost nejlépe. Studie neříká: dejme je tam hned. Říká: upravme to. Pak k nim můžeme směřovat postupně,“ dodal.

Varianta 1: Nápravné opatření proveditelné v kratší době. Zavedení vyhrazených jízdních pruhů pro IZS, MHD, MP, CYKLO v obou směrech. Přechody pro chodce pouze přes jeden průběžný pruh. Stavební úpravy křižovatky silnic I/30 a II/528 (ul. Sociální péče a ul. Petrovická) a vjezdu do nemocnice.

Varianta 2: Řízení provozu a přechodů pro chodce semaforem. Samostatný pruh pro levé odbočení do nemocnice. Přesunutí zastávky MHD u nemocnice pod křižovatku. Zavedení vyhrazených jízdních pruhů pro IZS, MHD, MP, CYKLO v obou směrech. Přechody pro chodce vést pouze přes jeden průběžný pruh.