V okolí zastávek totiž žádný přechod, umožňující chodcům bezpečné překonání silnice II/261, není. Projektová dokumentace bude řešit úpravu zastávky MHD Svádov osada směr Olešnice včetně bezbariérové úpravy nástupní hrany a doplnění chodníku tak, aby bylo možno přechod zřídit. Zároveň naváže na prodloužení chodníku.